فهرست پرونده‌ها

پرش به: گشتن، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۸ HIMMohammadRezaShahPahlaviAryamehr101stBirthday.mp4 (پرونده) ۱۱۱٫۶۳ مگابایت Bellavista1 رده:دیداری‌ها و شنیداری‌ها و خواندنی‌ها رده:تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی رده:سال ۱۳۴۶ رده:محمدرضا شاه پهلوی [[رده:شهبانو فرح پهلو... ۱
‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۳ RezaShahBozorg100thBirthdayEsfand2536d.jpg (پرونده) ۱۱۱٫۶۳ مگابایت Bellavista1   ۲
‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۵۸ ShahbanouAgriculturalResearchInstituteEsfand2536.jpg (پرونده) ۵۵۵ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۶ PrincessAshrafShorayAaliParastary4Esfand2536RoozParastar.jpg (پرونده) ۷۶۰ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۴ ImperialMedicalCenterNursingFaculty2536.jpg (پرونده) ۳۲۹ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۲ GondyShapourUniversity2536a.jpg (پرونده) ۱۰۱ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۱۷ HIMMohammadRezaShahPahlaviAryamehrOpeningShahyad24Mehr2530a.mp4 (پرونده) ۵۳٫۱۲ مگابایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:جشن‌های دو هزار و پانسد سال شاهنشاهی ایران رده:سال ۱۳۵۰ رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:شهیاد آریامهر... ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۳ PrincessShamsPahlaviNursingSchoolEsfand2536.jpg (پرونده) ۳۲۲ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۱ TerroristsMojahedinTabrizBloodyAttack29Bahman2536k.jpg (پرونده) ۱٫۶ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سازمان مجاهدین خلق رده:سازمان‌های تروریستی [[رده:تروریست‌های مارکسیست اسل... ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۷ TerroristsMojahedinTabrizBloodyAttack29Bahman2536f.jpg (پرونده) ۲٫۴ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سازمان مجاهدین خلق رده:سازمان‌های تروریستی [[رده:تروریست‌های مارکسیست اسل... ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۴ TerroristsMojahedinTabrizBloodyAttack29Bahman2536d.jpg (پرونده) ۱ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سازمان مجاهدین خلق رده:سازمان‌های تروریستی [[رده:تروریست‌های مارکسیست اسل... ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۴ TerroristsMojahedinTabrizBloodyAttack29Bahman2536c.jpg (پرونده) ۱٫۹۳ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سازمان مجاهدین خلق رده:سازمان‌های تروریستی [[رده:تروریست‌های مارکسیست اسل... ۱
‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۲ TerroristsMojahedinTabrizBloodyAttack29Bahman2536b.jpg (پرونده) ۱٫۶۵ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سازمان مجاهدین خلق رده:سازمان‌های تروریستی [[رده:تروریست‌های مارکسیست اسل... ۱
‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۱ Terrorists348ReleasedEsfand2536.jpg (پرونده) ۲۳۵ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۳ RezaShahBozorg100thYearsAnniversary2536.jpg (پرونده) ۹۶۲ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۳ SocieteGeneraleBankTehran2536.jpg (پرونده) ۱٫۴۶ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۳ ShahanshahAryamehrHousingEsfand2536a.jpg (پرونده) ۱۶۴ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:بازدیدهای داخلی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۱
‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۱ ShahanshahAryamehrAirportAhwazEsfand2536.jpg (پرونده) ۳۶۶ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی ۱
‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۷ ShahbanouSmileMedal20Esfand2020.jpg (پرونده) ۴۰۶ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۹ ShahbanouIranFardaExhibitionEsfand2536.jpg (پرونده) ۳۲۸ کیلوبایت Bellavista1   ۲
‏۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۵ ShahbanouTehranUniversityMeeting2536.jpg (پرونده) ۵۸۰ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۹ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۵۰ ShahbanouInstitutePastor30Bahman2536.jpg (پرونده) ۴۸۸ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۷ ShahanshahShahbanouPahlaviDocumentationStatistics24Esfand2536.jpg (پرونده) ۶۹۹ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۶ ShahbanouValiahdF5SoloFlight20Esfand2536.jpg (پرونده) ۵۹۵ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۴ BankSepahGoldenSavingsAccount2536.jpg (پرونده) ۱٫۴۶ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۳ ArjIndustryRefrigerator2536.jpg (پرونده) ۶۵۲ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۸ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۶ Paykan2537Shahanshahi.jpg (پرونده) ۱٫۵۲ مگابایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۴ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536f.jpg (پرونده) ۳۰۴ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۴ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536e.jpg (پرونده) ۶۱۵ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۴ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536d.jpg (پرونده) ۸۴۰ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۱ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536c.jpg (پرونده) ۲۸۰ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۰ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536b.jpg (پرونده) ۵۵۳ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:بازدیدهای داخلی شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۹ ShahanshahAryamehrMedicalDoctoralDegreeDukeUni15Esfand2536.jpg (پرونده) ۲۷۷ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۲۴ ShahbanouOstanHormozganEsfand2536.jpg (پرونده) ۳۳۱ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:شهبانو فرح پهلوی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۱ ShahbanouMessageIntCancerSymposiumEsfand2536.jpg (پرونده) ۵۲۹ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کتابخانه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۰ ShahbanouJuryPahlavi National Library7.jpg (پرونده) ۵۰۵ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کتابخانه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۹ ShahbanouJuryPahlavi National Library6.jpg (پرونده) ۴۴۸ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:کتابخانه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۹ ShahbanouJuryPahlavi National Library5.jpg (پرونده) ۲٫۹۶ مگابایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:فرتورها رده:کتابخانه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۴۱ ShahbanouBonyadFarhangIranEsfand2536.jpg (پرونده) ۸۸۴ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۰۴ ShahbanouFarahPahlavi151a.jpg (پرونده) ۲۷۴ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۴ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۵۳ ShahbanouFarahPahlavi2536Shahanshahi99.jpg (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای شهبانو فرح پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۵ FarmanShahanshahJandarmary27Bahman2536.jpg (پرونده) ۶۵۳ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱
‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۹ PalestinianTerrorAttackJalehSquare17Shahrivar2537.mp4 (پرونده) ۴۴۱٫۴ مگابایت Bellavista1 واگردانی به نسخهٔ ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۰۳ (UTC) ۳
‏۳۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۰ ShahanshahAryamehrInternationalAirportAryamehr3Esfand2536.jpg (پرونده) ۵۴۵ کیلوبایت Bellavista1 {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی ۱
‏۲۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۱۷ GeneralBadrehiiAssassinated23Bahman1357a.JPG (پرونده) ۵۱ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:شاه رفت مرگ آمد رده:بی‌طرفی ارتش ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رده:سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی [[رده:جان باختگان ارتش شاهنشاه... ۱
‏۱۷ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۸ CinemaRexAbadanInferno28Amordad1357V2.mp4 (پرونده) ۱۶۱٫۳۶ مگابایت Bellavista1 رده:آتش زدن سینما رکس ۲۸ امرداد ۱۳۵۷ رده:روز رستاخیز ملت ایران رده:محمد مصدق ۱
‏۱۴ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۸ HokumatMossadegh 20200814a.mp4 (پرونده) ۶۵٫۳۶ مگابایت Bellavista1 رده:روز رستاخیز ملت ایران رده:فیلم‌ها رده:محمد مصدق رده:محاکمه محمد مصدق رده:سال ۱۳۳۲ ۱
‏۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۱ Mashruteh Shahanshahi Parlemani Iran.mp4 (پرونده) ۲۲۴٫۹۴ مگابایت Bijan   ۲
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۷ ShahanshahShahbanouIndia13Bahman2536h.jpg (پرونده) ۳۸۷ کیلوبایت Bellavista1   ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۳۳ ShahanshahShahbanouIndia13Bahman2536g.jpg (پرونده) ۶۵۶ کیلوبایت Bellavista1 == خلاصه == {{PD-Iran}} رده:فرتورها رده:فرتورهای محمدرضا شاه پهلوی رده:سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی رده:سفرهای محمدرضا شاه پهلوی [[رده:سفرهای رسمی عل... ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر