پیغام‌های سامانه

پرش به: گشتن، جستجو

این فهرستی از پیغام‌های سامانه‌ای موجود در فضای نام مدیاویکی است. چنانچه مایل به مشارکت در محلی‌سازی مدیاویکی هستید لطفاً محلی‌سازی مدیاویکی و translatewiki.net را ببینید.

پالایه
پالودن بر اساس وضعیت شخصی‌سازی:    
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
نام متن پیش‌فرض پیغام
متن کنونی پیغام
1movedto2 (گفتگو) (ترجمه) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (گفتگو) (ترجمه) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (گفتگو) (ترجمه) درباره
aboutpage (گفتگو) (ترجمه) Project:درباره
aboutsite (گفتگو) (ترجمه) دربارهٔ {{SITENAME}}
درباره مشروطه
accesskey-blockip-block (گفتگو) (ترجمه) s
accesskey-ca-addsection (گفتگو) (ترجمه) +
accesskey-ca-delete (گفتگو) (ترجمه) d
accesskey-ca-edit (گفتگو) (ترجمه) e
accesskey-ca-history (گفتگو) (ترجمه) h
accesskey-ca-move (گفتگو) (ترجمه) m
accesskey-ca-nstab-category (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-help (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-image (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-main (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-media (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-project (گفتگو) (ترجمه) a
accesskey-ca-nstab-special (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-ca-nstab-template (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-user (گفتگو) (ترجمه) c
accesskey-ca-protect (گفتگو) (ترجمه) =
accesskey-ca-talk (گفتگو) (ترجمه) t
accesskey-ca-undelete (گفتگو) (ترجمه) d
accesskey-ca-unprotect (گفتگو) (ترجمه) =
accesskey-ca-unwatch (گفتگو) (ترجمه) w
accesskey-ca-viewsource (گفتگو) (ترجمه) e
accesskey-ca-watch (گفتگو) (ترجمه) w
accesskey-compareselectedversions (گفتگو) (ترجمه) v
accesskey-diff (گفتگو) (ترجمه) v
accesskey-export (گفتگو) (ترجمه) s
accesskey-feed-atom (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-feed-rss (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-import (گفتگو) (ترجمه) s
accesskey-minoredit (گفتگو) (ترجمه) i
accesskey-n-currentevents (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-n-help (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-n-mainpage (گفتگو) (ترجمه) z
accesskey-n-mainpage-description (گفتگو) (ترجمه) z
accesskey-n-portal (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-n-randompage (گفتگو) (ترجمه) x
accesskey-n-recentchanges (گفتگو) (ترجمه) r
accesskey-preferences-save (گفتگو) (ترجمه) s
accesskey-preview (گفتگو) (ترجمه) p
accesskey-pt-anoncontribs (گفتگو) (ترجمه) y
accesskey-pt-anontalk (گفتگو) (ترجمه) n
accesskey-pt-anonuserpage (گفتگو) (ترجمه) .
accesskey-pt-createaccount (گفتگو) (ترجمه)  
accesskey-pt-login (گفتگو) (ترجمه) o
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر