تغییرمسیرهای دوتایی

پرش به: گشتن، جستجو

این صفحه فهرستی از صفحه‌های تغییرمسیری را ارائه می‌کند که به صفحهٔ تغییرمسیر دیگری اشاره می‌کنند. هر سطر دربردارندهٔ پیوندهایی به تغییرمسیر اول و دوم و همچنین مقصد تغییرمسیر دوم است، که معمولاً صفحهٔ مقصد واقعی است و نخستین تغییرمسیر باید به آن اشاره کند. موارد خط خورده درست شده‌اند.

نمایش در پائین تا ۳۴ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۳۴.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸ ←‏ برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ ←‏ برنامه عمرانی پنجم ایران
 2. تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر ۱۳۲۰ ←‏ تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰ ←‏ ‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
 3. حزب رستاخیز ←‏ حزب رستاخیز ملت ایران ←‏ حزب رستاخیز ملی ایران
 4. راه‌آهن ایران ←‏ راه‌آهن سراسری ایران ←‏ رضا شاه بزرگ - راه‌آهن سراسری ایران
 5. راه آهن سراسری ایران ←‏ راه‌آهن سراسری ایران ←‏ رضا شاه بزرگ - راه‌آهن سراسری ایران
 6. 11 ←‏ روز ۲۲ بهمن روز حکومت سکولار در ایران ←‏ ۲۲ بهمن
 7. 1 ←‏ روز ۲۲ بهمن روز حکومت سکولار در ایران ←‏ ۲۲ بهمن
 8. روزنامه اطلاعات سال ۱۳۵۷ ←‏ روزنامه اطلاعات سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی برابر با ۱۳۵۷ خورشیدی ←‏ روزنامه اطلاعات سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
 9. سازمان مجاهدین خلق ایران ←‏ سازمان مجاهدین خلق ←‏ سازمان تروریستی مجاهدین خلق
 10. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ←‏ سازمان چریک‌های فدایی خلق ←‏ سازمان تروریستی چریک‌های فدایی خلق
 11. بیانات شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه جدید مجلسین سنا و شورای ملی چهاردهم مهر ماه ۱۳۵۱ ←‏ سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش دوره اجلاسیه جدید مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۱ ←‏ سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه جدید مجلس سنا و مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۱
 12. سوءقصدهای سیاسی در ایران ←‏ سوقصدهای سیاسی در ایران ←‏ سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد
 13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ←‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ←‏ به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی
 14. شریعت سنگلجی ←‏ مؤلف:شریعت سنگلجی ←‏ پدیدآورنده:شریعت سنگلجی
 15. محمد رضا پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
 16. محمد رضا شاه پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
 17. محمدرضا پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی ←‏ محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
 18. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۷۲ ←‏ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۷۳ ←‏ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۷۴
 19. مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۶ ←‏ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۶ ←‏ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۷
 20. ترانه‌های تاتی ملاجمال هزاری ←‏ ملاجمال هزاری ←‏ مؤلف:ملاجمال هزاری
 21. ترانه‌های تاتی ملا جمال هزاری ←‏ ملاجمال هزاری ←‏ مؤلف:ملاجمال هزاری
 22. نامه مجلس شورای ملی به سفیران دولت‌های خارجی در ایران درباره مشروطیت ۱۲۸۵ خورشیدی ←‏ نامه مجلس شورای ملی به سفیران دولت‌های خارجی در ایران درباره مشروطه ۲۵ آذر ۱۲۸۶ ←‏ نامه نمایندگان مجلس شورای ملی به سفارت‌خانه‌ها در روز آشوب ۲۵ آذر ۱۲۸۶
 23. پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نخستین شورای مرکزی حزب رستاخیز ۳۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ←‏ پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نخستین شورای مرکزی حزب رستاخیز ملت ایران ۳۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی ←‏ پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نخستین شورای مرکزی حزب رستاخیز ملی ایران ۳۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
 24. کوتای سوم اسفند ←‏ کودتای سوم اسفند ←‏ کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
 25. 2 ←‏ کودتای سوم اسفند ←‏ کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
 26. روز رضا شاه کبیر ←‏ کودتای سوم اسفند ←‏ کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹
 27. ون:آ ←‏ مشروطه:آثار ←‏ مشروطه:درگاه‌ها
 28. درگاه:Index ←‏ مشروطه:آثار ←‏ مشروطه:درگاه‌ها
 29. پرونده:Kasravi240.jpg ←‏ پرونده:Kasravi240MirzaHasanShokoohi.jpg ←‏ پرونده:Kasravi240MirzaHasanShokohi.jpg
 30. پرونده:Kasravi256.jpg ←‏ پرونده:Kasravi256RahimAghaBakuchi.jpg ←‏ پرونده:Kasravi256RaimAghaBakuchi.jpg
 31. پرونده:Kasravi398.jpg ←‏ پرونده:Kasravi398UnityTabriaDistrictLylava.jpg ←‏ پرونده:Kasravi398UnityTabrizDistrictLylava.jpg
 32. پرونده:Kasravi459.jpg ←‏ پرونده:Kasravi459QandASadarAlolamaMajlisFazlollah.jpg ←‏ پرونده:Kasravi459QuestionSadarAlolamaMajlisFazlollah.jpg
 33. پرونده:Kasravi525.jpg ←‏ پرونده:Kasravi525Momtazaldoleh.jpg ←‏ پرونده:Kasravi525MomtazAlsaltaneh.jpg
 34. رده:روز مس ایران ←‏ رده:روز صنایع مس ایران ←‏ رده:روز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماه

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)