تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱ ‏۰۹:۴۵
   
نام صفحه:

‏۷ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۶:۰۳  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۹۷). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۱۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)

‏۶ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۱:۴۳  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۶۳۴). . [Bellavista1‏ (۴×)]
      ‏۲۱:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۲۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
      ‏۲۰:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۲۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)

‏۲ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۰۵  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۶۶). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۱۸:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۱۷:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۱۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)

‏۱ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۹:۴۱  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۵). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)
      ‏۱۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۳). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها) (آغاز مصادره دارایی‌ها و کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی مردم ایران)