تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نهفتن ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۲۰:۰۱
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۶:۴۱  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران تفاوتتاریخچه Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۵۰  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۲۰۰ [Bellavista1‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) +۲۱۱ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) +۲۱۶ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) +۵۹۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام
     
‏۱۷:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۷۹ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۵:۵۳  در هم کوبیدن حکومت مشروطه پارلمانی با کشتار سران کشوری و لشکری ایران‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۴۴ [Bellavista1‏ (۳×)]
     
‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) +۱۷۷ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۸۳ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) +۶۸۴ Bellavista1 بحث مشارکت‌ها ←‏بمباران دهکده‌های سردشت آغاز جنگ ایران و عراق: اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام