تغییرات مرتبط

پرش به: گشتن، جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
کاربران ثبت‌نام‌کرده نهفتن | کاربران ناشناس نهفتن | ویرایش‌های من نهفتن | ربات‌ها نمایش | ویرایش‌های جزئی نهفتن
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۵:۲۰
   
نام صفحه:

‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۰

     ‏۲۰:۲۴  سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱۶). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

     ‏۱۶:۱۹  سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲۴). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۵ ژوئن ۲۰۲۰

     ‏۰۰:۲۳  سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۵). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۳ ژوئن ۲۰۲۰

     ‏۲۲:۴۳  سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۷۳). . [Bellavista1‏ (۲×)]
      ‏۲۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۱). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)

‏۲ ژوئن ۲۰۲۰

     ‏۲۳:۴۴  سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸۸). . [Bellavista1‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۲). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۲۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۹). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)
      ‏۱۷:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۷). . Bellavista1 (گفتگو | مشارکت‌ها)