الگوهای رده‌بندی‌نشده

پرش به: گشتن، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:--
 2. الگو:Anchor/توضیحات
 3. الگو:Asbox/stubtree
 4. الگو:Asbox/stubtree/2
 5. الگو:Asbox/stubtree/3
 6. الگو:Autotranslate
 7. الگو:Babel-9
 8. الگو:BookNaviBar
 9. الگو:CC-Layout
 10. الگو:Categories by date
 11. الگو:Categories by date/list
 12. الگو:Categories by date/توضیحات
 13. الگو:Cc-by-sa-4.0
 14. الگو:Cc-by-sa-layout
 15. الگو:Center/توضیحات
 16. الگو:Cuneiform
 17. الگو:DIRMARK
 18. الگو:DJVU page link/توضیحات
 19. الگو:Documentation/docname
 20. الگو:Editnotice/توضیحات
 21. الگو:Editnotices/Namespace/الگو
 22. الگو:Fallback
 23. الگو:For year month day
 24. الگو:Gap/توضیحات
 25. الگو:Gutenberg/توضیحات
 26. الگو:HideIfEmpty
 27. الگو:IfEmptyDo
 28. الگو:Infobox
 29. الگو:Infobox/row
 30. الگو:Infosection
 31. الگو:InterLingvLigoj/dir
 32. الگو:Larger/توضیحات
 33. الگو:License template tag
 34. الگو:Listen/core
 35. الگو:Migrate to djvu/توضیحات
 36. الگو:Namespace detect
 37. الگو:Namespace link/توضیحات
 38. الگو:Non-free fair use in
 39. الگو:Nop/توضیحات
 40. الگو:PD-1996-text/country
 41. الگو:PD-India
 42. الگو:PD-Iran
 43. الگو:PD-Iran/fa
 44. الگو:PD-Slovenia
 45. الگو:PD-UKGov/en
 46. الگو:PD-UKGov/fa
 47. الگو:PD-UKGov/layout
 48. الگو:PD-UN
 49. الگو:PD-UN/lang
 50. الگو:PD-UN/layout

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)