آمار رسانه‌ها

پرش به: گشتن، جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

دفتر

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/pdf.pdf۱۴٬۲۵۶ (۶۶٫۵%)۴۱۱٬۰۳۷٬۹۸۹٬۲۵۷ بایت (۳۸۲٫۸۱ گیگابایت؛ ۹۵٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۴۱۱٬۰۳۷٬۹۸۹٬۲۵۷ بایت (۳۸۲٫۸۱ گیگابایت; ۹۵%)

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱۰۸ (۰٫۵۰۴%)۵٬۲۱۸٬۳۰۱٬۴۵۳ بایت (۴٫۸۶ گیگابایت؛ ۱٫۲۱٪)
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۱۰۶ (۰٫۴۹۴%)۱۲٬۴۰۸٬۷۷۵٬۲۴۱ بایت (۱۱٫۵۶ گیگابایت؛ ۲٫۸۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۱۷٬۶۲۷٬۰۷۶٬۶۹۴ بایت (۱۶٫۴۲ گیگابایت; ۴٫۰۷%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۴۷ (۰٫۲۱۹%)۴۰۴٬۳۳۷٬۹۸۸ بایت (۳۸۵٫۶۱ مگابایت؛ ۰٫۰۹۳۴٪)
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۳ (۰٫۰۱۴%)۵۶٬۱۱۹٬۰۷۳ بایت (۵۳٫۵۲ مگابایت؛ ۰٫۰۱۳٪)
audio/mp3.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۳ (۰٫۰۱۴%)۱۲٬۳۰۱٬۷۵۵ بایت (۱۱٫۷۳ مگابایت؛ ۰٫۰۰۲۸۴٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۴۷۲٬۷۵۸٬۸۱۶ بایت (۴۵۰٫۸۶ مگابایت; ۰٫۱۰۹%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۶٬۸۹۷ (۳۲٫۲%)۳٬۷۲۱٬۹۰۶٬۲۴۷ بایت (۳٫۴۷ گیگابایت؛ ۰٫۸۶٪)
image/png.png، .apng۱۸ (۰٫۰۸۳۹%)۲٬۷۹۰٬۹۹۲ بایت (۲٫۶۶ مگابایت؛ ۰٫۰۰۰۶۴۵٪)
image/gif.gif۴ (۰٫۰۱۸۷%)۷۵٬۳۷۳ بایت (۷۴ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۰۰۱۷۴٪)
image/x-bmp.bmp۱ (۰٫۰۰۴۶۶%)۱۹۶٬۴۰۶ بایت (۱۹۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۰۰۴۵۴٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳٬۷۲۴٬۹۶۹٬۰۱۸ بایت (۳٫۴۷ گیگابایت; ۰٫۸۶۱%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۴۳۲٬۸۶۲٬۷۹۳٬۷۸۵ بایت (۴۰۳٫۱۳ گیگابایت)