وزارت علوم و آموزش عالی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مدرسه‌های عالی دولت شاهنشاهی ایران

وزارت علوم و آموزش عالی

دانشگاه‌های ایران

وزارت علوم و آموزش عالی

چارت سازمانی

اداره امور شوراها و صندوق پژوهش‌های علمی
اداره کل اطلاعات، انتشارات و روابط عمومی
اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی
اداره کل فعالیت‌های هنری
اداره کل نظارت و نمایش مرکز سینمایی کشور
اداره کل واحدهای روابط فرهنگی
اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری
اداره کل هنرهای سنتی
امور اداری و مالی


دیگر سازمان‌های وابسته

 • انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران
 • انجمن فیلارمونیک تهران
 • بنیاد شاهنامه فردوسی
 • بنیاد فرهنگ و هنر ایران
 • بنیاد فرهنگی ایران
 • پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
 • پژوهشکده علوم انسانی
 • دفتر بررسی‌ها و هماهنگی امور پژوهشی
 • دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی
 • دفتر نظارت بر طرح‌های پژوهشی
 • دفتر همکاری‌های علمی و روابط بین‌المللی
 • سازمان امور دانشجویان کشور
 • سازمان سنجش آموزش کشور
 • سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
 • شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی
 • شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی
 • صندوق رفاه دانشجویان
 • فرهنگستان ادب و هنر
 • فرهنگستان زبان ایران
 • فرهنگستان علوم ایران
 • فرهنگسرای نیاوران
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • کتابخانه ملی
 • کمیسیون ملی یونسکو
 • مرکز ارزشیابی آموزشی
 • مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 • مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها
 • مرکز باستانشناسی و موزه ایران باستان
 • مرکز پژوهش‌های خواص و کاربرد مواد و نیرو
 • مرکز تحقیقات تاریخی
 • مرکز علوم پزشکی ایران
 • مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی
 • معاون امور هنری
 • معاونت نظارت بر امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
 • موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی
مرکز برنامه‌ریزی آموزشی
مرکز خدمات کتابداری
مرکز سیاست علمی
مرکز مدارک علمی