نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با

۲۰ شهریور ماه ۲۴۹۶ شاهنشاهی

۵ رجب ۱۳۵۶ هجری

۱۱ سپتامبر ۱۹۳۷ میلادی


اختتام

۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با

۲۷ شهریور ماه ۲۴۹۸ شاهنشاهی

۴ شعبان ۱۳۵۸ هجری

۱۸ سپتامبر ۱۹۳۹ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده رضوی – ابوالحسن
۲ اراک بیات – مرتضی قلی خان
۳ اراک عراقی – حاج اسمعیل در جلسه ۳۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۱۶ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۴ اردبیل اردبیلی – حاج محمد رضا
۵ ارسباران – اهر اهری – دکتر قاسم
۶ اصفهان اوحدی – محمد علی
۷ اصفهان جلائی (جلاء السلطان) – حسین خان
۸ اصفهان فاطمی – میرزا حسین خان
۹ اقلیت ها (ارامنه جنوب) بوداغیان – جبرائیل
۱۰ اصفهان اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۱ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو فوت شد.
۱۲ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۳ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان ریگی (مراد) - ابراهیم
۱۴ بابل - بارفروش اسفندیاری (منتخب) – محمد تقی
۱۵ بابل - بارفروش حمزه تاش - میرزا معصوم خان
۱۶ بابل - بارفروش ملک زاده آملی – میرزا علی اکبر
۱۷ بجنورد اعتصام زاده - ابوالقاسم در جلسه ۵۱ مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۱۷ خورشیدی از او سلب مصونیت شد.
۱۸ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۱۹ بروجرد فخر طباطبائی – جواد فوت شد
۲۰ بم ملک زاده – دکتر مهدیخان
۲۱ بندر پهلوی مژدهی – میرزا کاظم خان
۲۲ بندر عباس مشیر دوانی – حاج مختار
۲۳ بوشهر صفوی – شکراله
۲۴ بوشهر عزیزی – محمود
۲۵ بهبهان - کهکیلویه سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان
۲۶ بیجار و گروس ملایری (شیخ الاسلامی) – سید اسمعیل
۲۷ قائنات (بیرجند) منصف – میرزا محمد علی خان
۲۸ تبریز اسکندری – امیر نصرت الله
۲۹ تبریز اصفهانی – میرزا جعفر
۳۰ تبریز اصفهانیان – محمد ابراهیم
۳۱ تبریز امین - مرتضی
۳۲ تبریز فرشی – غلام حسین
۳۳ تبریز صدر ثقه الاسلام – میرزا ابوالحسن
۳۴ تبریز لیقوانی – میرزا عیسی خان
۳۵ تبریز تربیت – میرزا محمد علی
۳۶ تبریز جهانشاهی (مصدق الملک) – میرزا ربیع خان
۳۷ تبریز رفیعی – محمد تقی
۳۸ تربت حیدریه ضیاء – دکتر میرزا آقا
۳۹ تهران اسفندیاری (محتشم السلطنه) – حسن
۴۰ تهران دادور – مهدی
۴۱ تهران لقمان ادهم – دکتر حسین
۴۲ تهران تهرانچی – محمد رضا
۴۳ تهران نیک پور – عبدالحسین
۴۴ تهران لاریجانی – سید حبیب الله
۴۵ تهران حریری طلوع – حاج خلیل
۴۶ تهران وکیلی – علی
۴۷ تهران کاشف – غلام حسین
۴۸ تهران شاهنگ – عبدالرحیم
۴۹ تهران مسعودی – عباس
۵۰ تهران بهبهانی – سید احمد
۵۱ جهرم معدل – لطفعلی خان
۵۲ جیرفت روحی – عطاءالله خان
۵۳ لرستان – خرم آباد شجاع چاغروند – جواد
۵۴ لرستان – خرم آباد گودرزی نیا – فتح الله
۵۵ خرمشهر نقابت – ضیاءالدین
۵۶ خلخال پناهی – میرزا جعفرخان
۵۷ خوی – ماکو - سلماس بیات ماکو – حمداله خان
۵۸ خوی – ماکو - سلماس پارسا – حاج محمد رضا
۵۹ درگز شهدوست – عبدالله
۶۰ دزفول موقر – مجید
۶۱ دشت گرگان – یموت آخوند جرجانی – محمد
۶۲ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد ارکانی – میرزا جواد خان
۶۳ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان) – میرزا صادق
۶۴ رشت رحمت سمیعی – غلامرضا طالش خان
۶۵ رشت نبیل سمیعی – ابراهیم
۶۶ رضائیه افشاراستاجلو – میرزا حسین خان
۶۷ رفسنجان امیرابراهیمی – میرزا محمد علی خان
۶۸ زابل - سیستان مشار – عیسی
۶۹ زنجان افخمی (امیراشرف)- سلطان ابراهیم خان
۷۰ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۷۱ زنجان مجد ضیائی – حبیب الله خان
۷۲ ساری – تنکابن سنگ – دکتر اسمعیل
۷۳ ساری – تنکابن معتصم سنگ – میرزا حسین خان
۷۴ ساوه – زرند طباطبائی – سید محمد
۷۵ سبزوار علوی سبزواری (آقازاده) – حسن
۷۶ سبزوار معتضدی – محمد تقی میرزا
۷۷ سراب – گرمرود – میانه مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۸ سقز و بانه ناهید – عبدالله
۷۹ دامغان – سمنان قزل ایاغ – دکتر حسینقلی خان
۸۰ سنندج آصف – فرج الله خان
۸۱ سنندج حبیبی – خان محمد خان
۸۲ سنندج وکیل (وکیل الملک) – میرزا محمد خان
۸۳ سیرجان مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۸۴ شاهرود آصف تاج بخش – محمد قلی
۸۵ شوشتر ناصری (مصدق الدوله) – میرزا محمود خان
۸۶ شهر ری جوان – دکتر موسی
۸۷ قمشه – شهرضا مهدوی – محسن آقا
۸۸ شهر کرد - بختیاری مؤید احمدی (مؤید الاسلام) – میرزا عبدالوهاب
۸۹ شهریار – ساوجبلاغ- کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۹۰ فارس – شیراز شانکائی (شانگهائی شیرازی) – میرزا محمد تقی خان
۹۱ فارس – شیراز کازرونیان – سید ابوطالب
۹۲ فارس - شیراز ملک – حاج غلامحسین
۹۳ فارس - شیراز مؤید قوامی – میرزا احمد خان
۹۴ فارس – شیراز نمازی – محمد مهدی
۹۵ طوالش – گرگانرود معینی – سید حسین
۹۶ تون – طبس – فردوس – گلشن مسعودی خراسانی – میرزا حسن خان
۹۷ فسا نوبخت – حبیب اله
۹۸ فسا هدایت – علیقلی خان
۹۹ فومن سمیعی – دکتر عطاءاله خان
۱۰۰ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس خواجه نوری – جعفر
۱۰۱ قزوین شاهرودی – (کامکار) – میرزا باقرخان
۱۰۲ قزوین مکرم افشار – هدایت اله
۱۰۳ قم تولیت – ابوالفضل
۱۰۴ قوچان دبیر سهرابی – میرزا علی اکبر خان
۱۰۵ نطنز – کاشان ایزدی – میرزا سلیمان خان
۱۰۶ نطنز – کاشان نراقی – ابوالقاسم
۱۰۷ کاشمر زوار – حاج اسد آقا
۱۰۸ کرمان قزوینی (توانا) – حسن
۱۰۹ کرمان دبستانی – میرزا محمود
۱۱۰ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۱۱ کرمانشاه پالیزی – هدایت الله خان
۱۱۲ کرمانشاه پالیزی – عطاءالله خان
۱۱۳ کرمانشاه مرآت – میرزا موسی خان
۱۱۴ گرگان همراز (فاضل الملک) – محسن
۱۱۵ خوانسار – گلپایگان دولتشاهی – حسنعلی میرزا
۱۱۶ لار آزادی – جواد
۱۱۷ لنگرود – لاهیجان صفاری – میرزا احمد خان
۱۱۸ کمره – خمین – محلات صدر – محسن
۱۱۹ مراغه فتوحی – موسی خان
۱۲۰ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۲۱ خیاو – مشکین شهر حریری – خلیل
۱۲۲ مشهد اقبال – میرزا علی خان
۱۲۳ مشهد غنی – دکتر قاسم
۱۲۴ مشهد میرزائی (نظام التولیه) – میرزا عبدالعلی
۱۲۵ مشهد مؤید ثابتی –علی
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر مخبر فرهمند – میرزا حسن خان
۱۲۷ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۸ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۹ نائین طباطبائی نائینی (معصوم خانی) – خان بابا
۱۳۰ نجف آباد امیر نیرومند – دکتر عیسی قلی
۱۳۱ نیشابور ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۱۳۲ خوارورامین – ایوانکی ورامین محیط لاریجانی – سید محمد
۱۳۳ همدان اورنگ – (شیخ الملک) – عبدالحسین
۱۳۴ همدان قراگزلو – منصور علی
۱۳۵ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۶ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی
۱۳۷ یزد نواب (یزدی) – میرزا محمد حسین


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۵ رجب ۱۳۵۶ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای نقابت – منشی

آقای مؤید ثابتی – منشی

آقای ابوالفضل تولیت – منشی

آقای عیسی مشار– منشی


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیات رئیسه موقتی

منتخبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۵ رجب ۱۳۵۶ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات– نواب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نواب رئیس

آقای نقابت – منشی

آقای مؤید ثابتی – منشی

آقای ابوالفضل تولیت – منشی

آقای عیسی مشار– منشی


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی

منتخبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۱۲ رجب ۱۳۵۶ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات– نواب رئیس

آقای مهدی دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای نبیل سمیعی - منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای پالیزی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای حسن مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای ابوالحسن ثقه الاسلامی - کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز ۲۸ شهریور ماه بعمل آمد.


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه اول)

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۶ خورشیدی برابر با ۲۹ رجب ۱۳۵۶ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نواب رئیس

آقای مهدی دادور (وثوق السلطنه) – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای اسداله زوار – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه دوم)

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۷ خورشیدی برابر با ۲ صفر ۱۳۵۷ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نواب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نواب رئیس


آقای مؤید احمدی – منشی

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند – کارپرداز


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه سوم)

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۱۷ خورشیدی برابر با ۱۱ شعبان ۱۳۵۷ هجری آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نواب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نواب رئیس


آقای زوار – منشی

آقای پالیزی – منشی

آقای مؤید احمدی – منشی

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند - کارپرداز


دوره یازدهم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه چهارم)

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۸ خورشیدی برابر با ۱۳ صفر ۱۳۵۸ هجری

آقای میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه) – رئیس

آقای مرتضی قلی بیات – نواب رئیس

آقای دکتر هادی طاهری – نواب رئیس

آقای نبیل سمیعی – منشی

آقای لیقوانی – منشی

آقای جواد آزادی – منشی

آقای مؤید احمدی - منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای حسن مرآت اسفندیاری – کارپرداز

آقای مخبر فرهمند - کارپرداز