نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست با شغل‌هایشان
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
نمایندگان مجلس نخست


دوره اول مجلس شورای ملی

افتتاح

۱۳ مهر ماه ۱۲۸۵ خورشیدی

۱۳ مهر ماه ۲۴۶۵ شاهنشاهی

۱۷ شعبان ۱۳۲۴ هجری

۷ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی

اختتام

۲ تیر ماه ۱۲۸۷ خورشیدی

۲ تیر ماه ۲۴۶۷ شاهنشاهی

۲۲ جمادی الاول ۱۳۲۶ هجری

۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره نخست قانونگذاری

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ندارد
۲ اراک (عراق) ممتازالدوله – میرزا اسماعیل خان
۳ اصفهان جواهری اصفهانی – میرزا محمد هادی
۴ اصفهان دبیری اصفهانی – حاج سیداسماعیل
۵ اصفهان مصدق السلطنه – دکتر میرزا محمدخان به علت کمی سن با اعتبارنامه ایشان مخالفت شد و به مجلس نیامد.
۶ اصفهان نائینی – میرزا مرتضی قلی خان
۷ اصفهان نقشینه (ادیب التجار) – حاج میرزا علی
۸ اقلیت ها (ارامنه جنوب) ندارد
۹ اقلیت ها (ارامنه شمال) ندارد
۱۰ اقلیت ها (زرتشتی) ارباب جمشید
۱۱ اقلیت ها (کلیمیان) ندارد
۱۲ بجنورد بجنوردی – حاج محمد حسین
۱۳ بروجرد مؤتمن الممالک – میرزا جوادخان
۱۴ قائنات (بیرجند) قائنی – شیخ اسماعیل
۱۵ تبریز احسن الدوله – میرزا حسن خان
۱۶ تبریز تبریزی – میرهاشم
۱۷ تبریز تقی زاده – سید حسن
۱۸ تبریز شهید تبریزی – حاج میرزا ابراهیم آقا
۱۹ تبریز مستشارالدوله – میرزا صادق خان
۲۰ تبریز صفا – حاج میرزا فضل علی آقا
۲۱ تبریز فرش فروش تبریزی – حاجی میرزا آقا
۲۲ تبریز کلانتر (شرف الدوله) – حاج میرزا ابراهیم
۲۳ تبریز (آذربایجان) حریری – حاج محمدآقا
۲۴ تبریز (آذربایجان) بدایت الله میرزا
۲۵ تبریز (آذربایجان) اصفهانی اعتمادالملک – میرزا آقا
۲۶ تبریز (آذربایجان) امام جمعه خوئی – حاج میرزا یحیی
۲۷ تربت حیدریه مجتهد – شیخ محمد کاظم
۲۸ تهران صنیع الدوله – مرتضی قلی خان اعیان – خوانین - مالکین
۲۹ تهران علامیراحتشام السلطنه – میرزا محمود خان اعیان – خوانین - مالکین
۳۰ تهران سعدالدوله – میرزا جوادخان اعیان – خوانین - مالکین
۳۱ تهران مشارالملک – میرزا حسن خان اعیان – خوانین - مالکین
۳۲ تهران دبیرالسلطنان پس از مدتی استعفا داد
۳۳ تهران نصرت السلطان – علی خان پس از مدتی استعفا داد
۳۴ تهران نصرالملک – حسن علی خان پس از مدتی استعفا داد
۳۵ تهران صدیق حضرت – میرزا محمدخان پس از مدتی استعفا داد
۳۶ تهران عون الدوله – میرزا اسماعیل خان پس از مدتی استعفا داد
۳۷ تهران سادات اخوی – حاج سیدباقر اعیان و ملاکین تهران و حوالی
۳۸ تهران لاریجانی سعیدالحکماء – سید یحیی اعیان و ملاکین تهران و حوالی
۳۹ تهران اخوی تهرانی – حاج سید ابراهیم ملاک و فلاحین
۴۰ تهران مشاورالممالک – میرزا محمودخان اعیان
۴۱ تهران شهاب الدوله – اسداله میرزا شاهزادگان قاجار
۴۲ تهران ثقه السلطنه – یحیی میرزا شاهزادگان قاجار
۴۳ تهران حاج امجدالسلطنه شاهزادگان قاجار
۴۴ تهران معظم الملک – میرزا احمد خان شاهزادگان قاجار
۴۵ تهران امیر سلیمانی – امیرعلی خان شاهزادگان قاجار
۴۶ تهران حاج مجدالسلطنه شاهزادگان قاجار
۴۷ تهران مدرس نوری – شیخ علی حجج الاسلام
۴۸ تهران میرزا محسن پسر صدرالعلماء پس از استعفای شیخ محمد تقی گرگانی انتخاب شد
۴۹ تهران تنکابنی – میرزا محمد طاهر وعاظ و ذاکرین
۵۰ تهران سادات اخوی – حاج سیدنصرالله وعاظ و ذاکرین
۵۱ تهران مرتضوی – حاج سید مرتضی تجار
۵۲ تهران امین الضرب – حاج حسین آقا تجار
۵۳ تهران وثوق الدوله – میرزا حسن خان تجار
۵۴ تهران محقق الدوله تجار
۵۵ تهران بوشهری معین التجار – حاج آقا محمد تجار
۵۶ تهران تبریزی مغازه – حاج محمداسماعیل آقا تجار
۵۷ تهران شاهرودی – حاج محمد علی تجار
۵۸ تهران شال فروش – حاج محمدعلی تجار
۵۹ تهران مخبرالملک – محمد قلی خان تجار
۶۰ تهران تاجر اصفهانی – میرزا محمود تجار
۶۱ تهران صراف فدایی – حاج سید محمد صرافان
۶۲ تهران تیرفروش – حاج سید آقا چوب فروش – نجار – صندلی ساز – خراط - حصیرباف
۶۳ تهران وراث – حاج محمد ابراهیم بزاز – حریرفروش- دوره گرد بزاز
۶۴ تهران بنکدار – حاج محمد تقی بزاز
۶۵ تهران خیاطباشی – حاج میرزا ابراهیم خیاط – رفوگر – عبادوز- رخت دوز – قلاب دوز
۶۶ تهران زرگرباشی – حاج سید احمد زرگر – دوات گر – آهنگر – حلبی ساز
۶۷ تهران بلورفروش – حاج شیخ ابراهیم بلورفروش – شیشه بر
۶۸ تهران کردستانی امین التجار – میرزا عبدالمطلب قصاب – دباغ – مرغ فروش – بره فروش
۶۹ تهران بقال – مشهدی باقر بقال – بنکدار – آجیل فروش – میوه فروش – علاف - رزاز
۷۰ تهران علاقبند – حاج شیخ حسن علی علاقبند – زردوز – یراق دوز – یراق باف – زرکش
۷۱ تهران معمارباشی پنجه علی – استاد حسن مقنی – معمار – فخار – کوره پز- کاشی پز – کوزه فروش
۷۲ تهران وارث – حاج ملا حسن دلال
۷۳ تهران بروجردی مدیرالاسلام – سید حسین آهنگر – نعل بند – میخ بر – نعل ساز – طارمی ساز
۷۴ تهران تهرانی سقط فروش – شیخ حسن عطار – دوافروش – چای فروش – سقط فروش (از نمایندگی استعفا داد و بجای او میرزا حسن انتخاب شد
۷۵ تهران دلال – حاج شیخ حسینعلی کفش دوز – پاره دوز – خباز – علاف
۷۶ تهران نانوا – حاج عباسقلی خباز – علاف
۷۷ تهران کلاهدوز – حاج عبدالوهاب کلاهدوز – کلاه مال
۷۸ تهران پلوئی – حاج علی اکبر پلوپز – چلوپز – آشپز- کبابی – کله پز – یخنی پز
۷۹ تهران ساعت فروش – حاج سید محمد خرازی فروش – ساعت ساز
۸۰ تهران یخدان ساز- استاد کربلائی غلامرضا یخدان ساز- سراج- پالان دوز - چادردوز
۸۱ تهران صاپون پز – حاج محمد باقر عصار – شماع – صابون پز- نفت فروش
۸۲ تهران هراتی – سید محمد تقی مسگر- تفنگ ساز- کالسکه ساز- قداره ساز- ریخته گر - سفیدگر
۸۳ تهران کتابفروش خونساری – میرزا محمود صحاف- مذهب- کاغذفروش- کتاب فروش
۸۴ تهران سمسار- سید مصطفی سمسار- حلاج- لحاف دوز- کهنه فروش
۸۵ تهران سقط فروش – سید مهدی قهوه چی
۸۶ تهران نصر- سید ولی اله خان سلمانی – حمامی- یخچالی- میرآب- آب بند
۸۷ تهران تاجر دهبنده – حاج محمد تقی گیوه فروش – جوراب تخت فروش- جوراب دوز
۸۸ تهران ماهروزاده – میرزا حسین علی حصیرباف- تیر فروش
۸۹ تهران واعظ – حاج حسین علی انتخاب شد و حضور نیافت
۹۰ تهران آقا میرزا حسن بعد از استعفای حاج میرزا حسینعلی ارسی دوز، انتخاب شد.
۹۱ تهران حاج سید مصطفی بعد از استعفای یکی دیگر از وکلا انتخاب شد
۹۲ تهران سیگاری – میرزا حسین علی سیگاری ها
۹۳ تهران مستوفی الممالک – میرزا حسن خان منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۴ تهران یزدی – شیخ حسین منتخب از مجلس ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۵ تهران حکیمی حکیم الملک – میرزا ابراهیم منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۶ تهران مجدالملک – امان اله میرزا منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۷ تهران معاضدالسلطنه – میرزا ابوالحسن خان منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۸ تهران نواب – حسین علی خان منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۹۹ تهران تهرانی – شیخ محمد علی منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۱۰۰ تهران بیان السلطنه – میرزا سلیمان خان منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۱۰۱ تهران ساعدالوزاره – میرزا حسن خان منتخب از مجلس- ماده دوازدهم (نظامنامه انتخابات اصناف)- هرگاه یکی از اعضای مجلس شورای ملی استعفاء یا فوت نماید و

بیش از شش ماه به انتخابات جدیده باقی باشد اعضاء مجلس به جای او یک نفر از اهل ایالت خودش را انتخاب خواهند کرد.

۱۰۲ لرستان بروجردی (صدرالاسلام) سید علی
۱۰۳ خرم آباد مشیرالسلطان – اسداله میرزا
۱۰۴ خرمشهر (محمره) نقشینه (صدرالتجار)- میرزا محمد علی
۱۰۵ دماوند مردنگی میرمطهری – میرزا سید علی نقی
۱۰۶ رشت (گیلان) رشتی بحرالعلوم – حاج آقا میر
۱۰۷ رشت (گیلان) حسام الاسلام – شیخ حسن
۱۰۸ رشت (گیلان) رحمت آبادی – میرزا محمدعلیخان
۱۰۹ رشت (گیلان) ملک المعالی – شیخ حسین
۱۱۰ رشت (گیلان) یزدی –وکیل التجار) – محمد
۱۱۱ زنجان زنجانی – شیخ ابراهیم
۱۱۲ زنجان همدانی (مقبل لشکر) میرزا بزرگ
۱۱۳ ساری – تنکابن مفتخرالممالک – محمد حسن خان
۱۱۴ ساری – تنکابن تاجر مازندرانی – محمد علی
۱۱۵ تنکابن میرعلماء
۱۱۶ شاهرود عمیدالسلطنه – حاج سیدابراهیم خان
۱۱۷ شوشتر و دزفول سید علاءالدین
۱۱۸ درود شهر ری معتمد (معتمدالتولیه) – میرزا سید مهدی
۱۱۹ فارس – شیراز شیرازی – حاج امین التجار
۱۲۰ فارس – شیراز ثقه الاسلام – حاج سید محمد حسن
۱۲۱ فارس – شیراز سید جعفر
۱۲۲ فارس – شیراز شیرازی – میرزا ابوالحسن خان
۱۲۳ فارس – شیراز فخرالسادات – سید فخرالدین
۱۲۴ فارس – شیراز قوام دیوان – حاج حبیب اله
۱۲۵ فارس – شیراز محمد علیخان
۱۲۶ فارس – شیراز حاج شیخ یوسف
۱۲۷ فیروزکوه اشرف الادباء
۱۲۸ قزوین شهیدی – شیخ حسین
۱۲۹ قزوین طبیب – میرزا حسین
۱۳۰ قم بیگدلی – فتح الله خان
۱۳۱ قم واعظ قمی – حاج شیخ محمود
۱۳۲ قوچان قوام السادات – حاج میرزا آقا بابا
۱۳۳ نطنز علائی (صدرالعلماء) صدر نطنزی شیخ
۱۳۴ کاشان کاشانی – میرزا سید حسن خان
۱۳۵ کاشان میرزا نظام الدین
۱۳۶ کاشمر (ترشیز) احتشام الاولیاء – سید هاشم
۱۳۷ کرمان کرمانی بحرالعلوم – شیخ مهدی
۱۳۸ کرمان شمس الحکما – میرزا هدایت الله
۱۳۹ کرمان قاجار – شیخ محسن خان
۱۴۰ کرمان کرمانی – شیخ یحیی
۱۴۱ کرمان کرمانی – محمد علی
۱۴۲ کرمان کرمانی – محمدعلی
۱۴۳ کرمان معاون التجار – آقا نصرالله
۱۴۴ کرمانشاه مؤیدالوزاره – حاج محمد صالح خان
۱۴۵ کرمانشاه کرمانشاهی – حاج ملک محمد
۱۴۶ گرگان (استرآباد) استرآبادی – حاج محمد تقی
۱۴۷ گرگان (استرآباد) استرآبادی – حاج شیخ غلام حسین
۱۴۸ گلپایگان – خران ادیب گلپایگانی – میرزا محمد باقر
۱۴۹ خوانسار مشایخی خوانساری – شیخ محمد باقر
۱۵۰ لنگرود – لاهیجان لاهیجی – دبیر رسائل
۱۵۱ مشهد (خراسان) شهشهانی – حاج سید عبدالحسین
۱۵۲ مشهد (خراسان) لسان الحکماء – یحیی میرزا
۱۵۳ مشهد (خراسان) مهدوی (رئیس التجار) – رضا
۱۵۴ مشهد (خراسان) ناظم الاملاک – حاج میرزا علی نقی
۱۵۵ مشهد (خراسان) مجتهد – حاج میرزا علی آقا
۱۵۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد - ملایر ناظم العلماء – میرزا محمد
۱۵۷ همدان وکیل الرعایا – حاج شیخ محمد تقی اولین نماینده بود که از شهرستان ها به مجلس رسید
۱۵۸ یزد شیخ عبدالکریم اولین نماینده بود که از شهرستان ها به مجلس رسید
۱۵۹ یزد عمادالاسلام اولین نماینده بود که از شهرستان ها به مجلس رسید


هیئت های رئیسه دوره اول قانونگذاری

هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۹ شعبان ۱۳۲۴ هجری

آقای مرتضی قلی خان صنیع الدوله هدایت – رئیس

از ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۵ تا ۱۵ شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی (به مدت ۱۱ ماه)

آقای میرزا حسن خان وثوق الدوله – نواب رئیس

آقای حاج آقا حسین امین الضرب (مهدوی) – نواب رئیس


آقای سید محمد تقی هراتی – منشی

آقای حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) – منشی

آقای دبیرالسلطان – منشی

آقای میرزا اسمعیل خان عون الدوله – منشی


آقای میرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه پیرنیا – مباشر (کارپرداز)

آقای ارباب جمشید – مباشر (کارپرداز)

آقای محقق الدوله – مباشر (کارپرداز)


هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۲۸ آبان ماه ۱۲۸۶ خورشیدی برابر با ۱۴ شوال ۱۳۲۵ هجری

۱- آقای حاج میرزا محمود خان احتشام السلطنه علامیر – رئیس

آقای مرتضی قلی خان هدایت روز ۱۵ شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی قبل از پایان یکسال، از مقام ریاست استعفا داد و آقای علامیر روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی برابر اول شعبان ۱۳۲۵ هجری به ریاست مجلس برگزیده شد و تا روز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۲۸۷ خورشیدی عهده دار مقام ریاست مجلس بود. ولی در روز مذکور از ریاست و عضویت مجلس استعفا کرد.

روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۲۸۷ خورشیدی – دوم ربیع الاول ۱۳۲۶ هجری آقای میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله به ریاست مجلس برگزیده شد و تا پایان دوره اول، دوم تیر ماه ۱۲۸۷ خورشیدی عهده دار این مقام بود.


۲- آقای میرزا اسمعیل خان ممتازالدوله – رئیس

از ۱۵ فروردین ۱۲۸۷ تا دوم تیر ماه ۱۲۸۷ خورشیدی (به مدت ۲ ماه و ۱۷ روز) آقای میرزا حسن خان وثوق الدوله – نواب رئیس

آقای حاج حسین آقا امین الضرب (مهدوی) – نواب رئیس

آقای حاج سید نصرالله تقوی (سادات اخوی) – منشی

آقای میرزا طاهر تنکابنی – منشی

آقای میرزا مرتضی خان طباطبائی نائینی – منشی

آقای میرزا صادق خان مستشارالدوله – منشی

آقای میرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه پیرنیا – مباشر (کارپرداز)

آقای ارباب جمشید – مباشر (کارپرداز)

آقای محقق الدوله – مباشر (کارپرداز)