نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم


دوره دوم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۴ آبان ماه ۱۲۸۸ خورشیدی برابر با

۲۴ آبان ماه ۲۴۶۸ شاهنشاهی

دوم ذیقعده ۱۳۲۷ هجری

۱۵ نوامبر ۱۹۰۹ میلادی


اختتام

۳ دی ماه ۱۲۹۰ خورشیدی برابر با

۳ دی ماه ۲۴۷۰ شاهنشاهی

۳ محرم ۱۳۳۰ هجری

۲۴ دسامبر ۱۹۱۱ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده حاج محمد کریم خان
۲ اراک سالار فیروز (رکن الدوله) – عبدالرضا خان
۳ اراک فرمانفرمائیان – عبدالحسین میرزا
۴ اصفهان میرزا ابراهیم خان
۵ اصفهان فاتح الملک – حاج میرزا احمد خان در سوم قوس (آذر) ۱۲۸۹ رئیس اردوی سیار فارس شد و بجای او میرزا علی انتظام الحکماء انتخاب گردید.
۶ اصفهان میرزا مرتضی قلی خان
۷ اصفهان اقلیت ها (ارامنه جنوب) میرزایانس – یوسف خان
۸ اقلیت ها (ارامنه شمال) ندارد
۹ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۰ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – میرزا لقمان
۱۱ بارفروش (بابل) خواجوی نوری (منتصرالسلطان) میرزا صادق خان
۱۲ بجنورد ندارد
۱۳ بروجرد بروجردی – آقا محمد
۱۴ بروجرد سید عبدالحسین
۱۵ بیرجند (قائنات) معدل الدوله – میرزا منصور خان
۱۶ تبریز (مستشارالدوله) صادق – صادق
۱۷ تبریز صادقی (معین الرعایا) – میرزا عبدالله
۱۸ تبریز فرشچی – حاج میرزا آقا
۱۹ تبریز قزوینی – میرزا احمد
۲۰ تبریز مساوات – سید محمد رضا
۲۱ تبریز معتمدالتجار – میرزا محسن خان
۲۲ تبریز ممتازالدوله – میرزا اسماعیل خان
۲۳ تبریز نوبری – میرزا اسماعیل
۲۴ تبریز وکیلی – حاج میرزا رضاخان
۲۵ تبریز هشترودی – شیخ اسماعیل
۲۶ تبریز (آذربایجان) حکیم الملک – میرزا ابراهیم خان
۲۷ تبریز (آذربایجان) تقی زاده – سید حسن
۲۸ تبریز (آذربایجان) خیابانی – شیخ محمد
۲۹ تبریز(آذربایجان) اردبیلی – سید جلیل
۳۰ تبریز (آذربایجان) تربیت – میرزا محمدعلی خان
۳۱ تبریز (آذربایجان) دهخوارقانی – شیخ رضا
۳۲ تبریز (آذربایجان) علی زاده – حاج محمد صادق
۳۳ تبریز (آذربایجان) شجاعت – آقا میرزا محمد
۳۴ تربت حیدریه ندارد
۳۵ تهران احتشام السلطنه – میرزا محمدخان
۳۶ تهران شهاب الدوله – شاهزاده اسداله میرزا
۳۷ تهران صنیع الدوله – مرتضی قلی خان روز پنجم صفر ۱۳۲۹ هجری مطابق ۱۷ بهمن ماه ۱۲۸۹ خورشیدی به قتل رسید.
۳۸ تهران صدیق حضرت – میرزا محمد خان
۳۹ تهران وحیدالملک – میرزا عبدالحسین خان
۴۰ تهران لسان الحکماء – یحیی میرزا
۴۱ تهران سادات اخوی – حاج سید نصرالله
۴۲ تهران شاهزاده یحیی میرزا قبل از افتتاح مجلس فوت کرد.
۴۳ تهران وثوق الدوله – میرزا حسن خان قبل از افتتاح مجلس وزیر عدلیه شد.
۴۴ تهران فرزانه – میرزا اسماعیل خان
۴۵ تهران اعتصام الملک – میرزا یوسف خان
۴۶ تهران امیراعلم – دکتر امیرخان
۴۷ تهران انتظام الحکماء – میرزا علی
۴۸ تهران حسام الذاکرین – میرزا باقر قبل از افتتاح مجلس فوت کرد.
۴۹ تهران سپهدار اعظم – محمد ولی خان
۵۰ تهران بختیاری سردار اسعد – حاج علی قلی خان
۵۱ تهران شاهزاده سلیمان میرزا
۵۲ تهران اصفهانی – میرزا علی
۵۳ تهران دکتر علی خان
۵۴ تهران دهخدا – میرزا علی اکبرخان
۵۵ تهران مشیر حضور – میرزا فتح اله خان
۵۶ تهران تبریزی (صوراصرافیل) – میرزا قاسم خان ا
۵۷ تهران همدانی – سید محمد رضا
۵۸ تهران بختیاری – مرتضی قلی خان
۵۹ تهران بهبهانی – آقا میرزا سید محمد به مجلس نیامد
۶۰ تهران مؤتمن الملک پیرنیا – میرزا حسین خان
۶۱ تهران نواب – حسین قلی خان وزیر امور خارجه شد
۶۲ تهران علی آبادی – میرزا داود خان
۶۳ تهران دبیرالملک – میرزا حسین خان معاون وزارت امور خارجه شد.
۶۴ تهران ذکاءالملک – محمد علی خان
۶۵ تهران دکتر حاج رضا خان
۶۶ تهران مستوفی – میرزا رضا
۶۷ تهران یزدی – شیخ محمد حسین
۶۸ تهران حسن علی خان
۶۹ تهران ساعدالوزراء – میرزا حسن خان
۷۰ تهران سیدالاطباء – دکتر حسین خان
۷۱ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند اصفهانی – آقا سید ابوالحسن
۷۲ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند صابری – حاج میرزا سید علی
۷۳ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند همدانی – حاج سید باقر
۷۴ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند ثقه الاسلام – حاج آقا نوراله
۷۵ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند مازندرانی – آقا شیخ مهدی
۷۶ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند مجتهد بیرجندی – حاج شیخ محمد هادی
۷۷ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند انجوی – حاج میرزا ابوالحسن
۷۸ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند مدرس قشمه ای- میرزا سید حسن
۷۹ علماء طراز اول که با قرعه انتخاب شدند ولی به مجلس نیامدند خوئی – حاج امام جمعه
۸۰ خرمشهر (عربستان) ادیب – سید محمد باقر
۸۱ خرمشهر (عربستان) اردلان (حاج عزالممالک) – میرزا امان اله خان
۸۲ خرمشهر (عربستان) بهجت – شیخ محمدعلی
۸۳ دشت گرگان – یموت آدینه جان آخوند جعفربای – محمد خان یارعلی
۸۴ دماوند ندارد
۸۵ رشت (گیلان) پیرنیا (معاضدالسلطنه) – میرزا ابوالحسن خان
۸۶ رشت (گیلان) مرزبان (امین الملک) – دکتر اسمعیل خان
۸۷ رشت (گیلان) ناصرالاسلام – سید یحیی
۸۸ رشت (گیلان) وکیل التجار – آقا محمد در ۶ ربیع الاول ۱۳۲۹ در مجلس سکته کرد.
۸۹ رشت (گیلان) وزیرزاده – میرزا محمد خان استعفا داد و بجای او علی قلی خان سردار اسعد از مجلس انتخاب شد.
۹۰ رشت (گیلان) حسام الاسلام - شیخ حسن فوت شد و بجای او دکتر علی خان از مجلس انتخاب شد.
۹۱ زنجان زنجانی – شیخ ابراهیم
۹۲ ساری - تنکابن شیخ جعفر سیگاری ها
۹۳ ساری - تنکابن شیخ الرئیس – شاهزاده ابوالحسن میرزا
۹۴ ساری - تنکابن شریف العلماء – سید عباس
۹۵ ساری - تنکابن منیرالسلطان – میرزا احمد خان
۹۶ سبزوار افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۹۷ سبزوار آقا شیخ علی
۹۸ دامغان - سمنان ضیاءالملک – میرزا محمد تقی
۹۹ سنندج کردستانی – میرزا اسداله خان
۱۰۰ سنندج عزالملک – عزت اله
۱۰۱ شاهرود ناظرزاده – شیخ غلام حسین
۱۰۲ شیراز (فارس) ابوالوردی – شیخ علی
۱۰۳ شیراز (فارس) شیرازی – حاج آقا مجتهد
۱۰۴ شیراز (فارس) مدرس – حاج سید ابراهیم
۱۰۵ قزوین ادیب التجار – میرزا محمد
۱۰۶ قزوین فهیم الملک (فهیمی) – میرزا خلیل خان
۱۰۷ قم قمی (مسعودی) – میرزا ابراهیم
۱۰۸ کاشان (نطنز) شیبانی – میرزا احمد خان
۱۰۹ کاشان (نطنز) غفاری (فخرالممالک) – احمد علی خان قبل از تصویب اعتبارنامه استعفا کرد و در تاریخ ۱۰ دلو (بهمن) ۱۲۸۸ خورشیدی اعتبارنامه او رد شد.
۱۱۰ کاشمر ندارد
۱۱۱ کرمان دولت آبادی – حاج میرزا یحیی هنگام طرح اعتبارنامه از نمایندگی استعفا کرد.
۱۱۲ کرمان شاهزاده دکتر حیدر میرزا
۱۱۳ کرمان نجم آبادی – شیخ مهدی
۱۱۴ کرمانشاه شاهزاده ابوالقاسم میرزا
۱۱۵ کرمانشاه کزازی – سید حسن
۱۱۶ کرمانشاه معاضدالملک – میرزا اسمعیل خان
۱۱۷ گرگان پیرنیا مشیرالدوله – میرزا حسن خان وزیر عدلیه شد و بعد بجای حسن علی خان نواب به مجلس آمد و مجدداً وزیر عدلیه شد و بجای او میرزا حسن خان دبیرالملک از مجلس انتخاب شد

که در ۱۱ ثور ۱۲۸۹ استعفا کرد و بجای او محمد ولی خان سپهدار اعظم از مجلس انتخاب شد که بجای او هم سید محمد رضا همدانی از مجلس انتخاب شد.

۱۱۸ گلپایگان (خوانسار) لواءالدوله – حاج بیوک خان
۱۱۹ گلپایگان (خوانسار) محلاتی – حاج شیخ اسداله
۱۲۰ لنگرود (لاهیجان) ندارد
۱۲۱ مشهد (خراسان) اردبیلی – سید حسین
۱۲۲ مشهد (خراسان) افتخارالواعظین – شیخ حبیب اله
۱۲۳ مشهد (خراسان) حسام الذاکرین – میرزا باقر
۱۲۴ مشهد (خراسان) صدرالعلماء – آقا سید یعقوب
۱۲۵ مشهد (خراسان) طباطبائی – میرزا محمد صادق
۱۲۶ مشهد (خراسان) کاشف – حاج محمد اسمعیل
۱۲۷ مشهد (خراسان) متین السلطنه – عبدالحمید خان
۱۲۸ مشهد (خراسان) معزالملک (سردار معظم خراسانی) – عبدالحسین خان
۱۲۹ نهاوند - تویسرکان حاج مصدق الممالک – محسن آقا
۱۳۰ نیشابور قوام الاسلام بعد از یک سال و ۵ ماه در تاریخ ۲۵ جدی (دی) ۱۲۸۹ استعفا کرد و بجای او میرزا قاسم خان صور اسرافیل از مجلس انتخاب شد.
۱۳۱ همدان وکیل الرعایا – حاج شیخ محمد تقی
۱۳۲ یزد نائینی – میرزا رضا خان از یزد و نائین
۱۳۳ یزد یزدی – آقا سید علی آقا به مجلس نیامد

دوره دوم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۲۴ عقرب (آبان) ۱۲۸۸ خورشیدی برابر با ۲ ذیقعده ۱۳۲۷ هجری

آقای حاج ابوالحسن میرزا، شیخ الرئیس – رئیس


آقای میرزا اسداله خان کردستانی – منشی

آقای عبدالحسین معززالملک – منشی

آقای احمد علی غفاری – منشی

آقای شیخ غلامحسین – منشی


هیئت رئیسه موقتی منتخبه ۲۴ عقرب ۱۲۸۸ خورشیدی برابر با ۲ ذیقعده ۱۳۲۷ هجری

آقای میرزا حسین خان موتمن الملک، پیرنیا – رئیس


آقای صادق مستشارالدوله – نواب رئیس

آقای حسینقلی خان نواب – نواب رئیس


آقای میرزا اسداله خان کردستانی – منشی

آقای عبدالحسین معززالملک – منشی

آقای احمد علی غفاری – منشی

آقای شیخ غلامحسین – منشی


هیئت رئیسه دائمی (اجلاسیه اول)

منتخبه ۲۸ آبان ماه ۱۲۸۸ خورشیدی برابر با ۶ ذیقعده ۱۳۲۷ هجری

آقای میرزا صادق خان مستشارالدوله – رئیس


آقای حاج سید نصراله تقوی – نواب رئیس

آقای میرزا اسمعیل خان ممتازالدوله – نواب رئیس


آقای محمد علی ذکاءالملک – منشی

آقای اسمعیل معاضدالملک – منشی

آقای عبدالحسین معززالملک – منشی

آقای حسینعلی خان نواب– منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ (مباشر) - کارپرداز

آقای علی محمد وزیرزاده (رئیس دفتر) - کارپرداز


هیئت رئیسه (اجلاسیه دوم)

منتخبه ۱۴ جدی (دی) ۱۲۸۸ خورشیدی برابر با ۲۴ ربیع الاول ۱۳۲۸ هجری

آقای میرزا صادق خان مستشارالدوله – رئیس


آقای حاج سید نصرالله تقوی – نواب رئیس

آقای میرزا اسمعیل خان ممتازالدوله – نواب رئیس


آقای عبدالحسین معززالملک – منشی

آقای اسمعیل معاضدالملک – منشی

آقای مرتضی قلی خان نائینی – منشی

آقای علی محمد وزیر زاده – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای وکیل التجار - کارپرداز

آقای میرزا ابراهیم خان کسری – کارپرداز


دوره دوم مجلس شورای ملی

در تاریخ ۱۳ سرطان (تیر) ۱۲۸۹ خورشیدی آقایان مستشارالدوله (رئیس)، مرتضی قلی خان (منشی) و ابراهیم خان کسری (کارپرداز) از سمت خود استعفا دادند و در ۱۵ تیر ماه ۱۲۸۹ خورشیدی کسری هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید


آقای محمد علی خان ذکاءالملک – رئیس

آقای حاج سید نصراله تقوی – نواب رئیس

آقای اسداله میراز – نواب رئیس

اسداله میرزا در سوم اسد (مرداد) ۱۲۸۹ خورشیدی استعفا داد و معززالملک بجای او انتخاب شد.


آقای عبدالحسین معززالملک – منشی

آقای اسمعیل معاضدالملک – منشی

آقای میرزا ابراهیم خان – منشی

آقای علی محمد وزیر زاده – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای وکیل التجار - کارپرداز

آقای ابوالقاسم میرزا– کارپرداز


هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۳ میزان (مهر) ۱۲۸۹ خورشیدی برابر با ۴ شوال ۱۳۲۸ هجری

آقای میرزا محمد علی خان ذکاءالملک – رئیس (به مدت سه ماه و ۲۵ روز)


در هشتم دولو (بهمن) ۱۲۸۹ از سمت ریاست استعفا داد و آقای اسمعیل خان ممتازالدوله در ۱۱ دلو (بهمن) بجای ایشان انتخاب گردید و نامبرده در ۱۶ حوت (اسفند) ۱۲۸۹ خورشیدی استعفا داد و آقای حسین خان مؤتمن الملک در ۱۸ حوت ۱۲۸۹ به ریاست مجلس برگزیده شد


آقای اسمعیل خان ممتازالدوله – رئیس – (به مدت یک ماه و پنج روز)

آقای حسین خان مؤتمن الملک – رئیس (به مدت هشت ماه و ۱۴ روز)

آقای حاج سید نصراله تقوی در سوم اسد ۱۲۸۹ استعفا داد و بجای او آقای مرتضی قلی خان انتخاب شد.

آقای حاج سید نصراله تقوی – نواب رئیس

آقای متین السلطنه - نواب رئیس


آقای اسمعیل معاضدالملک – منشی

آقای مرتضی قلی خان نائینی - منشی

آقای میرزا ابراهیم خان – منشی

آقای حاج میرزا رضا خان – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای وکیل التجار - کارپرداز

آقای ابوالقاسم میرزا– کارپرداز


در ۱۵ حمل (فروردین) ۱۲۹۰ خورشیدی آقایان حاج بیوک خان لواءالدوله و میرزا رضاخان نائینی بجای آقایان وکیل التجار و حاج عزالملک انتخاب شدند که در ۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ خورشیدی استعفا دادند و آقایان دکتر حاج رضاخان و میرزا اسماعیل خان فرزانه به مباشرت مجلس انتخاب گردیدند.


هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه دوم قوس (آذر) ۱۲۹۰ خورشیدی برابر با ۳ ذی الحجه ۱۳۲۹ هجری

آقای حسین خان مؤتمن الملک – رئیس


آقای محمد علی ذکاءالملک – نواب رئیس

آقای حاج سید نصراله تقوی – نواب رئیس


آقای میرزا رضاخان نائینی – منشی

آقای حاج میرزا رضاخان – منشی

آقای میرزا قاسم خان – منشی

آقای خلیل فهیم الملک – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای دکتر حاج میرزا رضاخان - کارپرداز

آقای یوسف اعتصام الملک – کارپرداز