نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم


دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی

افتتاح ۹ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی ۹ شهریور ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی ۹ رجب ۱۳۹۱ هجری قمری ۳۱ اوت ۱۹۷۱ میلادی اختتام ۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی ۱۶ شهریور ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی ۳۰ شعبان ۱۳۹۵ هجری قمری ۷ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی

فهرست نمایندگان دوره قانونگذاری بیست و سوم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آبادان بختیاری پور – شکرالله
۲ آبادان آصف زاده – بانو دکتر مهرآفاق
۳ آبادان شاخوئی – صالح
۴ آباده نجیمی – دکتر رضا
۵ آستارا اکبر – اسماعیل
۶ آمل زرین پور – علاءالدین
۷ ابهر سعید وزیری – منوچهر
۸ اراک مهاجرانی – اکبر
۹ اراک پروین – حسن
۱۰ اردبیل نایبی – دکتر احمد
۱۱ اردستان مهدوی اردستانی – سید حسین
۱۲ اردکان ملک افضلی – ایرج
۱۳ اردل بختیار بختیاری ها – جمشید
۱۴ اسدآباد برومند – مهندس علی
۱۵ اسفراین برزگر – دکتر مهراب
۱۶ استهبانات (نیریز) آزاد – دکتر علی اصغر
۱۷ اصفهان پروشانی – مهندس محمود
۱۸ اصفهان صائب – سید علی
۱۹ اصفهان مظاهری – حسین
۲۰ اصفهان پیرنیا (پیرزاده) – بانو فاطمه
۲۱ اصفهان توانا – دکتر محمد
۲۲ اصفهان (ارامنه جنوب) ساگینیان – سواک
۲۳ الیگودرز خسروی – مهندس حسین
۲۴ اهر حکمت – دکتر سعید
۲۵ اهواز ضیائی احمدی - رضا در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۱ درگذشت و آقای عبدالعباس طرفی در خرداد ماه ۱۳۵۲ بجای او انتخاب شد.
اهواز طرفی - عبدالعباس
۲۶ اهواز بدیعی – مهندس محمد حسین
۲۷ اهواز رشیدی – مجتبی
۲۸ ایذه ظفر – ملک شاه
۲۹ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان سعیدی – حاج کریم بخش
۳۰ ایلام نیک روش – عبدالعلی
۳۱ بابل - بارفروش صنیع – بانو دکتر مهین
۳۲ بابل - بارفروش متین – دکتر حسن
۳۳ بابل - بارفروش بهزادی – دکتر عبدالله
۳۴ بافت امیرابراهیمی – بانو عاطفه
۳۵ بجنورد قراچورلو – خانلر
۳۶ بجنورد سجادی – رضا
۳۷ برخوار و میمه برومند – دکتر حیدرقلی
۳۸ بروجرد فخر طباطبائی – غلامحسین
۳۹ بروجن میرافضل – سید حسن
۴۰ بم اولیاء – سید امان الله
۴۱ بناب زهتاب فرد – رحیم
۴۲ بندر پهلوی انشاء – منصور
۴۳ بندر عباس بهبهانی – دکتر سید یحیی
۴۴ بندر عباس احمدی – حبیب الله
۴۵ بندر لنگه آموزگار – محمد علی
۴۶ بندر ماه شهر عطائی – مهندس بهمن
۴۷ بوشهر بوشهری – محمد باقر
۴۸ بوشهر نامور – صمد
۴۹ بوکان انوشیروانی – دکتر سلیمان
۵۰ بویراحمد (یاسوج) فرهاد پور – ناصر قلی
۵۱ بوئین زهرا ایمان زهرائی – حسین
۵۲ بهار جعفری – روح الله
۵۳ بهبهان زعفرانلو – دکتر مظفر
۵۴ بهشهر شریفها – هوشنگ
۵۵ بیجار شاهنده – بهمن
۵۶ بیرجند خزیمه – امیر علم
۵۷ پاوه امام مردوخ – حبیب الله
۵۸ تاکستان کمالاتی – رضا
۵۹ تبریز پزشکی - منوچهر
۶۰ تبریز عدل – دکتر غلامرضا
۶۱ تبریز خطیب شهیدی – تیمسار سرتیپ دکتر غلامعلی
۶۲ تبریز صدقیانی زاده – کاظم
۶۳ تبریز جهانشاهی - ابوالفتح
۶۴ تبریز دیهیم – محمد
۶۵ تبریز شفیع امین – دکتر محمد
۶۶ تبریز پدرامی – سعید
۶۷ تبریز حق شناس – احمد
۶۸ تربت جام قهرمان – دکتر فرهاد
۶۹ تربت حیدریه مرتضوی – دکتر سید حسن
۷۰ تفت حکمت یزدی – محمد حسن
۷۱ تفرش فروهر – مهندس فیروز
۷۲ تویسرکان اردلان – مهندس حجت الله
۷۳ تهران ریاضی – مهندس عبدالله
۷۴ تهران خطیبی – دکتر حسین
۷۵ تهران جهانبانی – بانو شوکت ملک
۷۶ تهران جوانشیر – عبدالله
۷۷ تهران فروتن - عباس
۷۸ تهران شیخ بهائی – امیر حسین
۷۹ تهران ناصرزاده – صادق
۸۰ تهران پرتو اعظم – دکتر امیر حسین
۸۱ تهران کورس – کاظم
۸۲ تهران موثقی – دکتر قدرت الله
۸۳ تهران قراچورلو – محمد ولی
۸۴ تهران صائبی - حیدر
۸۵ تهران رهنوردی – دکتر محمد حسن
۸۶ تهران سرخوش – بانو دکتر پریوش
۸۷ تهران سعادت فرد – محمد رضا
۸۸ تهران سعیدی – بانو نیره
۸۹ تهران بهبهانی – مهندس عنایت
۹۰ تهران علومی – دکتر رضا
۹۱ تهران اولیاء شیرازی - ناصر
۹۲ تهران حکیمی – تیمسار سرتیپ نصرالله
۹۳ تهران طالقانی – بانو دکتر ملکه
۹۴ تهران عباس میرزائی – محمد حسین
۹۵ تهران معیری – حسین
۹۶ تهران بهنیا – محمد
۹۷ تهران امیر احمدی – اکبر
۹۸ تهران پور بردباری – رحیم
۹۹ تهران بوداغ زاده – محمود
۱۰۰ تهران (ارامنه شمال) هواگیمیان – دکتر گاگیگ
۱۰۱ تهران (آشوری و کلدانی) بیت منصور – دکتر ویلسون
۱۰۲ تهران (زرتشتیان) یگانگی – دکتر اسفندیار در تاریخ ۳/۷/۱۳۵۱ درگذشت و در خرداد ماه ۱۳۵۲ آقای دکتر بوذرجمهر مهر بجای او انتخاب شد.
تهران (زرتشتیان) مهر – دکتر بوذرجمهور
۱۰۳ تهران (کلیمیان) حی – لطف الله
۱۰۴ جهرم پیمان – جعفر
۱۰۵ جیرفت رضوی – سید ضیاء
۱۰۶ چاه بهار کشفی – عبدالمهدی
۱۰۷ چار اویماق کورانلو – رضا
۱۰۸ خدابنده ذوالفقاری – رضا
۱۰۹ خرم آباد قاضی زاده – روح الله
۱۱۰ خرم آباد غضنفری – غلامرضا
۱۱۱ خرمشهر فیصلی – مکی
۱۱۲ خلخال فریدون فر – جمشید
۱۱۳ خواف بزرگ نیا – بانو صدرالملوک
۱۱۴ خوی امامی خوئی – دکتر عبدالعلی
۱۱۵ داراب سهم الدینی – مهندس غلامعلی
۱۱۶ دامغان صفائی – دکتر جواد
۱۱۷ درگز اسدی – دکتر محمد حسین در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۵۱ درگذشت و در مهر ماه ۱۳۵۱ بانو طلعت اسدی (خزیمه) بجای او انتخاب شد.
درگز اسدی (خزیمه) – بانو طلعت
۱۱۸ درود محمدیان خوانساری – حسین در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۰ درگذشت و در مهر ماه ۱۳۵۱ آقای دکتر محمد حسن رازانی بجای او انتخاب شد.
درود رازانی – دکتر محمد حسن
۱۱۹ دزفول اخلاقی – سید عطاءالله
۱۲۰ دشتستان پرویزی – رسول
۱۲۱ دشت گرگان فهیمی – رحمت الله
۱۲۲ دشت گرگان زهرائی – دکتر امیرحسین
۱۲۳ دشت میشان کیوان – صدری
۱۲۴ دماوند محسنی مهر – مجید
۱۲۵ دهلران و مهران حیدری – محمد تقی
۱۲۶ رامهرمز کلانتر هرمزی – محمد علی
۱۲۷ رزن معینی زند – مهندس اسماعیل
۱۲۸ رشت ابتهاج سمیعی – بانو نیره
۱۲۹ رشت احمد – مهدی
۱۳۰ رشت صمدزاده – دکتر یوسف
۱۳۱ رضائیه مدنی – دکتر علی
۱۳۲ رضائیه وزیری – دکتر کاظم
۱۳۳ رضائیه راد – دکتر مصطفی
۱۳۴ رفسنجان رفیعی – دکتر احمد
۱۳۵ رودبار توسلی – سید محمد
۱۳۶ رودبار الموت الموتی – دکتر مصطفی
۱۳۷ رودسر اسدی لنگرودی – مهندس نصرت الله
۱۳۸ ری اسلامی نیا – هدایت
۱۳۹ ری مشایخی – دکتر قاسم
۱۴۰ زابل خزیمه – اسماعیل
۱۴۱ زابل رهبر – مهندس محمد حسین
۱۴۲ زاهدان ریگی – امان الله
۱۴۳ زاهدان ناروئی – محمد حسین
۱۴۴ زنجان موسوی – عبدالمجید
۱۴۵ ساری – تنکابن سعید – دکتر جواد
۱۴۶ ساری – تنکابن کاسمی – فضل الله
۱۴۷ ساوه احتشام شهیدی – مهندس احمد
۱۴۸ سبزوار غنی – دکتر امین
۱۴۹ سبزوار ناوی – دکتر ضیاءالحق
۱۵۰ سراب بهادری – دکتر سعید
۱۵۱ سردشت و پیرانشهر نظمی – مهندس عبدالعلی
۱۵۲ سقز و بانه بدرصالحیان – عبدالله
۱۵۳ سمنان نصیری – دکتر عزت الله
۱۵۴ سمیرم مسعودی – اکبر
۱۵۵ سنقر و کلیائی فرخ – مهندس علی اشرف
۱۵۶ سنندج شیخ الاسلامی – سید مهدی
۱۵۷ سنندج سراج الدینی – محمد عابد
۱۵۸ سیرجان منتظری – دکتر نصرالله
۱۵۹ شاه آباد غرب برادر – دکتر احمد
۱۶۰ شاپور صادقی – میرآقا
۱۶۱ شاهرود معینی – مهندس امیرقاسم در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ از نمایندگی استعفا داد در همین جلسه بوسیله آقای نخست وزیر به سمت وزیر کار معرفی شد.

در خرداد ماه ۱۳۵۲ آقای عبدالهادی آقایان بجای او انتخاب شد.

شاهرود آقایان – عبدالهادی
۱۶۲ شاه زند بیگلری – دکتر عبدالله
۱۶۳ شاهی فضائلی – محمد
۱۶۴ شاهی اخوی – محمد حسین
۱۶۵ شمیرانات صفی نیا (مستوفی) – بانو مهروش
۱۶۶ شمیرانات فروزین – دکتر طهمورث
۱۶۷ شوش – اندیمشک موقر – محسن
۱۶۸ شوشتر جزایری – دکتر نعمت الله
۱۶۹ شهرضا کیان – دکتر مرتضی قلی
۱۷۰ شهر کرد بختیاری رئیسی – دکتر لطف الله
۱۷۱ شهسوار یزدان پناه – دکتر عزت الله در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۵۳ از نمایندگی استعفا داد و به سمت وزیر مشاور برگزیده شد.

در آبان ماه ۱۳۵۳ آقای منصور ناصر خلعتبری بجای او انتخاب شد.

شهسوار ناصر خلعتبری – دکتر منصور
۱۷۲ شیراز عظیمی – دکتر عبدالرسول
۱۷۳ شیراز رضوی – حسام الدین
۱۷۴ شیراز مهرزاد - ایرج
۱۷۵ شیراز اربابی – مهندس جواد
۱۷۶ شیراز بازرگانی – دکتر جواد
۱۷۷ شیراز سعادت – محمد مهدی
۱۷۸ شیراز بهبهانی – دکتر حبیب الله
۱۷۹ شیروان مسعودی – سید کاظم
۱۸۰ صومعه سرا صوفی خلیلی – دکتر قاسم
۱۸۱ طارم علیا وفا – دکتر حسین
۱۸۲ طوالش رامبد – هلاکو
۱۸۳ فردوس نجد شیبانی – علی نقی
۱۸۴ فریدن صالحی – دکتر محسن
۱۸۵ فسا مزارعی – بانو مهین دخت
۱۸۶ فومن سمیعی – علی قلی
۱۸۷ فیروزآباد دشتی – عبدالحسین
۱۸۸ قائنات اعتمادی – دکتر محمد حسین
۱۸۹ قروه صدر – دکتر میر وجیه الله
۱۹۰ قزوین تنکابنی – دکتر سید محمد رضا
۱۹۱ قصر شیرین حاتم – دکتر عباس
۱۹۲ قم شکرائی – دکتر سید شفیع
۱۹۳ قوچان بهادری – غلامرضا
۱۹۴ قوچان پیرزاده – رضا
۱۹۵ کازرون طباطبائی – سید عبدالحسین
۱۹۶ کاشان ضرابی (صفاری) – بانو ژاله
۱۹۷ کاشمر جلالی نوری – مهندس فضل الله
۱۹۸ کرج زاهدی – مهندس عباس
۱۹۹ کرج بدرخانی – محمد
۲۰۰ کرج جهانی – امیرعباس
۲۰۱ کردکوی سنگ – دکتر پرویز
۲۰۲ کرمان مظهری – علی اصغر
۲۰۳ کرمان محدث زاده – محمد علی
۲۰۴ کرمان جندقی – مظفر
۲۰۵ کرمانشاه دولتشاهی – بانو دکتر مهرانگیز
۲۰۶ کرمانشاه رشید یاسمی – دکتر هوشنگ
۲۰۷ کرمانشاه چنگیزی – عبدالرحیم
۲۰۸ کلیبر اهری – کریم
۲۰۹ کنگاور ایلخانی پور – عزت الله
۲۱۰ کوهدشت همایونی – تیمسار سرلشگر فضل الله
۲۱۱ کهک صدر – دکتر فضل الله
۲۱۲ کهکیلویه نصر – مهندس حبیب الله
۲۱۳ گرگان قادرپناه – مهندس سید محمد حسین در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۵۲ فوت کرد و در ششم دی ماه ۱۳۵۲ بانو دکتر مهین دخت گرگانی که بجای او انتخاب شده بود

اعتبارنامه اش به تصویب رسید.

گرگان گرگانی – بانو مهین دخت
۲۱۴ گرگان عسگری – دکتر سید محمد علی
۲۱۵ گرمسار شیخ رضائی – علی اصغر
۲۱۶ گلپایگان معظمی – دکتر ولی الله
۲۱۷ گناباد اقبال – بانو ایران دخت
۲۱۸ لار پور بابائی – محمد علی
۲۱۹ لاهیجان فیاض فاضلی – علی اصغر
۲۲۰ لاهیجان ادیب سمیعی – نادر
۲۲۱ لنجان وحیدنیا – دکتر سیف الله
۲۲۲ لنجان نیکپور – محمد ابراهیم
۲۲۳ لنگرود ابوالهدی لنگرودی – دکتر شمس الدین
۲۲۴ ماربین (همایونشهر) اوحدی – حسن
۲۲۵ ماکو موسوی ماکوئی – میراسدالله
۲۲۶ ماه نشان مافی – فتح الله
۲۲۷ محلات مجد – رضا
۲۲۸ مراغه دادفر – دکتر حبیب
۲۲۹ مراغه پیر – دکتر ولی الله
۲۳۰ مرند مرندی – علی
۲۳۱ مریوان خسروی کردستانی – دکتر محمد مهدی
۲۳۲ مسجد سلیمان شمس – دکتر یحیی
۲۳۳ مشکین شهر عدل – مهندس فیروز
۲۳۴ مشهد ضیائی – دکتر محمود
۲۳۵ مشهد شهرستانی – سید محمد
۲۳۶ مشهد کفائی – دکتر حمید
۲۳۷ مشهد اسکوئیان – دکتر عظیم
۲۳۸ مشهد فرنود – کرامت الله
۲۳۹ مشهد قدردان – علی اصغر
۲۴۰ مشهد آموزگار – عبدالحسین
۲۴۱ مغان – گرمی پسیان – نجف‌قلی
۲۴۲ ملاوی کمالوند – علی
۲۴۳ ملایر صائبی – مهندس حسن
۲۴۴ ملایر اسعد رزم آرا – خلیل
۲۴۵ ممسنی نورآباد تژده – عبدالحسین
۲۴۶ مهاباد عزیز مرادی – رحیم
۲۴۷ میاندوآب خانقاهی – حبیب
۲۴۸ میاندوآب احتشامی – ابوالحسن
۲۴۹ میانه طلوعی – محمود
۲۵۰ میانه پناهی شریف – دکتر حمید علی
۲۵۱ میناب معینی – مهندس عبدالمجید
۲۵۲ مینودشت داروئی – یحیی
۲۵۳ نائین مصطفوی نائینی – سید حسن
۲۵۴ نجف آباد کسرائی – ابراهیم
۲۵۵ نطنز محققی – دکتر حسن علی
۲۵۶ نقده فتوحی – یحیی
۲۵۷ نور شریف امامی – دکتر محمد محسن
۲۵۸ نوشهر کیا – مهندس عبدالوهاب
۲۵۹ نهاوند جلالی – مهندس اسماعیل
۲۶۰ نیر طباطبائی دیبا – منوچهر
۲۶۱ نیشابور خورشید – علی احمد
۲۶۲ نیشابور حبیب اللهی – دکتر عبدالعظیم
۲۶۳ ورامین دولو – محسن
۲۶۴ ورزقان لقمان ادهم – دکتر علی قلی
۲۶۵ هشترود موسوی (امین) – دکتر محمد حسین
۲۶۶ همدان زاهدی – بانو هما
۲۶۷ همدان طباطبائی – علی
۲۶۸ یزد رشتی – دکتر محمد علی

به موجب قانون جدول انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۳/۱۳۵۰ خورشیدی «جدول ۲۶۸ نفری» به قانون انتخابات مجلس شورای ملی منضم گردید و جدول حوزه های انتخابیه مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۳۹ و جدول اصلاحی مصوب ۱۰/۴/۱۳۴۶ اصلاح شد.

دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه نهم شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی برابر با ۹ رجب ۱۳۹۱ قمری

تیمسار سرلشگر فضل الله همایونی – رئیس

آقای مهندس عباس زاهدی – نایب رئیس


آقای یحیی فتوحی – منشی

آقای رحیم پور بردباری – منشی

آقای بهمن شاهنده – منشی

بانو دکتر مهرآفاق آصف زاده – منشی

آقای دکتر حمید کفائی – منشی

آقای دکتر یحیی شمس – منشی


هیئت رئیسه اجلاسیه اول

منتخبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی برابر با ۱۶ رجب ۱۳۹۱ قمری

جناب آقای مهندس عبدالله ریاضی – رئیس

آقای دکتر حسین خطیبی – نایب رئیس

آقای دکتر جواد سعید – نایب رئیس


آقای دکتر مصطفی الموتی – رؤسای فراکسیون های پارلمانی احزاب ایران نوین و مردم طبق ماده ۱۳ آئین نامه داخلی

آقای هلاکو رامبد - رؤسای فراکسیون های پارلمانی احزاب ایران نوین و مردم طبق ماده ۱۳ آئین نامه داخلی


آقای مهندس صائبی– منشی

آقای منوچهر پزشکی – منشی

آقای محمد شهرستانی – منشی

آقای دکتر سیف الله وحیدنیا – منشی

بانو صدری بزرگ نیا – منشی

آقای دکتر حسین وفا – منشی


آقای دکتر محمد حسین اعتمادی – کارپرداز

آقای مهندس اسمعیل معینی زند – کارپرداز

آقای کاظم مسعودی – کارپرداز

مدت هیئت رئیسه اجلاسیه اول طبق رأی مجلس شورای ملی در جلسه ۶۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تا ۱۴ مهرماه تمدید شد.


هیئت رئیسه اجلاسیه دوم

منتخبه ۱۴ مهرماه ۱۳۵۱خورشیدی برابر با ۲۷ شعبان ۱۳۹۲ قمری

جناب آقای مهندس عبدالله ریاضی – رئیس

آقای دکتر حسین خطیبی – نایب رئیس

آقای دکتر جواد سعید – نایب رئیس

آقای دکتر مصطفی الموتی – رؤسای فراکسیون های پارلمانی

آقای هلاکو رامبد - رؤسای فراکسیون های پارلمانی


آقای مهندس حسن صائبی – منشی

بانو صدری بزرگ نیا – منشی

آقای دکتر سیف الله وحیدنیا – منشی

آقای دکتر محمد مهدی خسروی کردستانی – منشی

آقای دکتر مظفر زعفرانلو- منشی

آقای محمد علی پوربابائی – منشی


آقای سید حسن مصطفوی نائینی – کارپرداز

آقای مهندس اسمعیل معینی زند – کارپرداز

آقای سید کاظم مسعودی – کارپرداز


هیئت رئیسه اجلاسیه سوم

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی برابر با ۸ رمضان ۱۳۹۳ قمری

جناب آقای مهندس عبدالله ریاضی – رئیس

آقای دکتر حسین خطیبی – نایب رئیس

آقای دکتر جواد سعید – نایب رئیس


آقای دکتر مصطفی الموتی – رؤسای فراکسیون های پارلمانی

آقای هلاکو رامبد - رؤسای فراکسیون های پارلمانی


آقای مهندس حسن صائبی – منشی

آقای محمد علی پوربابائی – منشی

آقای دکتر سیف الله وحیدنیا – منشی

بانو صدری بزرگ نیا – منشی

بانو مهروش صفی نیا – منشی

آقای دکتر لطف الله رئیسی – منشی


آقای سید حسن مصطفوی نائینی – کارپرداز

آقای مهندس اسمعیل معینی زند – کارپرداز

آقای سید کاظم مسعودی – کارپرداز


هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۵۳ خورشیدی برابر با ۱۸ رمضان ۱۳۹۵ قمری

جناب آقای مهندس عبدالله ریاضی – رئیس

آقای دکتر حسین خطیبی – نایب رئیس

آقای دکتر جواد سعید – نایب رئیس


آقای دکتر مصطفی الموتی – رؤسای فراکسیون های پارلمانی

آقای هلاکو رامبد - رؤسای فراکسیون های پارلمانی


آقای مهندس حسن صائبی – منشی

آقای محمد علی پوربابائی – منشی

بانو دکتر مهین صنیع – منشی

آقای دکتر مظفر زعفرانلو – منشی

آقای علی اصغر مظهری – منشی

آقای دکتر لطف الله رئیسی – منشی


آقای مهندس اسمعیل معینی زند – کارپرداز

آقای سید کاظم مسعودی – کارپرداز

آقای سید حسن مصطفوی نائینی – کارپرداز