نمایشگاه اسناد و مدارک انقلاب شاه و ملت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاتر شهر کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱

انقلاب شاه و ملت

روز نفت ۹ امرداد ماه
شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو نمایشگاه اسناد و مدارک انقلاب شاه و ملت را می‌گشایند

هفتم بهمن ماه ۱۳۵۱ پس از پایان یافتن کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت ده سال انقلاب شاه و ملت و کارناوال بزرگ ششم بهمن ماه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو نمایشگاه اسناد و مدارک انقلاب شاه و ملت و نمایشگاه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و هنر را گشودند. نمایشگاه اسناد و مدارک کلکسیون جالبی از فرمان‌های شاهنشاه، فیلم‌های مستند، تومارها، تلگرام‌ها و سندها و مدرک‌هایی است که شرکت مردم را در انقلاب ششم بهمن نشان می‌دهد.