نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به چهارده تن متهمین کاخ مرمر در توطئه سوءقصد به جان شاهنشاه - کنگره پنجم دی ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سوءقصد به جان شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی کاخ مرمر ۲۱ فروردین ۱۳۴۴

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به چهارده تن متهمین کاخ مرمر در توطئه سوءقصد به جان شاهنشاه - کنگره پنجم دی ۱۳۴۴

درود ما به شما جوانان مبارز که لحظه‌ای از پیکار خود بر علیه دشمنان مردمان ایران بازنایستاده‌اید. بر شما رادمردان درود بارد که با استقامت و فدارکاری درراه آرمان‌های و نیل به هدف مشترکمان نشان دادید که حتی حاضرید از جان خود بگذرید. شما فرزندان خلف ملت ایران که گول عوام‌فریبی‌های هیات حاکمه جابر را نخوردید و با عزمی راسخ در راه پیوند با توده‌های مردم گام برداشتید و لحظه‌ای تردید و زبونی به خود راه ندادید. شما سربازان راه آزادی برای اعتلای آرمان‌های دیرین مردم رنج دیده ایران در مقابل تمام فشارها و شکنجه‌های جلادان رکن دو و سازمان امنیت ایستادگی کردید و فریاد اعتراض خود را راز لابلای درهای زندان برعلیه آنان بگوش مردم آزادیخواه جهان رسانیدید و پرونده سازان را رسوا نمودید. شما به دنیا نشان دادید که ادعای بی‌شرمانه دستگاه حاکمه ایرا ن دایر به وجود دموکراسی و آزادی در ایران چیزی جز صحنه‌سازی ماهرانه‌ای نیست و برای اولین بار واقعیات شکنجه‌گاه‌های ایران را فاش کرده‌اید. باشد که روزی توفان خشم مردم ایران این بساط ظلم و ستم را درهم کوبد. ما برای نیل به آرمان‌های مشترکمان از هیچگونه کوششی فروگذار نخواهیم کرد و راه شما را سرمشق خود قرارداده و تمام هم خود را برای برملاساختن ماهیت پلید رژیم پلیسی ایران بکار خواهیم برد و تا آزادی شما و همه میهن‌پرستان ایرانی از پای نخواهیم نشست - برقرارباد پیوند دانشجویان ایرانی خارج از کشور با ملت خود.