نامه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران به سفارت شوروی ۲۹ آبان ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی

نامه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران به سفارت شوروی ۲۹ آبان ۱۳۲۴

تذکاریه به سفارت شوروی شماره ۵۴۹۳ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۲۴

تذکاریه

پیرو یادداشت شماره (۵۳۷۰) مورخ ۲۶ آبان ۱۳۲۴ محترما زحمت افزا می‌شود.

به طوریکه جناب آقای نخست وزیر به آقای کاردار سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آقای وزیر جنگ با آقای سرهنگ رازین وابسته نظامی آن سفارت کبرا مذاکره کرده‌اند نیروی شاهنشاهی برای استقرار امنیت در آذربایجان از راه قزوین و زنجان حرکت کرده‌است.

نظر به فوریت امر خواهشمند است مراتب را به مقامات نظامی شوروی اطلاع بدهند تا از جریان امر مستحضر باشند و تسهیلات لازمه را در عرض راه برای تسریع عبور آنها و وصول به مقصد فراهم نمایند.

تهران به تاریخ بیست و نهم آبان ماه ۱۳۲۴

منبع

جستارهای وابسته