نامه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران به سفارت شوروی ۱۳ آذر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی

نامه وزارت امور خارجه کشور شاهنشاهی ایران به سفارت شوروی ۱۳ آذر ۱۳۲۴

وزارت امور خارجه شاهنشاهی با اظهار تعارفات خود به سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اشعار وصول یادداشت مورخ ۲ دسمامبر ۱۹۴۵ (۱۱ آذر ۱۳۲۴) احتراما باستحضار میرساند

دولت ایران یقین قطعی دارد با روابط دوستی موجود و تعهدات فیما بین و توجه آن سفارت کبرای به مندرجات یادداشت وزارت امور خارجه شاهنشاهی مورخه ۱۰ آذر ۱۳۲۴ شماره ۵۷۷۵ که به پاسخ یادداشت سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۴۵ (مطابق ۵ آذر ۱۳۲۴) شماره (۵۲۶) صادر گردیده نه فقط مقامات شوروی مانع عبور قوای امدادی متوقف در شریف آباد (حومه قزوین) نخواهند شد بلکه برای هر نوع اقدام که مقامات دولتی ایران در استان‌های شمالی به منظور استقرار امنیت و آسایش عمومی بجا آورند مخصوصا مقامات نظامی آن دولت دوست هم‌عهد نظر مساعد ابراز خواهند داشت.

بنا به مراتب بالا خواهشمند است برای رد شدن قوای امدادی موجود در شریف آباد دستور سریع صادر فرمایند که اشکالات موجوده هر چه زودتر مرتفع گردد.

تهران - تاریخ سیزدهم آذر ماه ۱۳۲۴

منبع