نامه مجاهدین خلق ایران به کنگره شانزدهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
نهضت آزادی ایران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

جبهه ملی

نامه مجاهدین خلق ایران به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۱۳۵۳

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

رفقا! قبل از هر چیز به همه مبارزین صادقی که در راه آزادی خلق گام برمی دارند، درود فرستاده و با تجلیل از اقداماتی که در این راه می‌شود موفقیت این کنگره را آرزو می کنیم. کنفدراسیون جهانی در سال گذشته اقدامات درخشانی در جهت حمایت از جنبش مسلحانه خلق ایران و منطقه انجام داده است. عکس‌العمل رژیم مزدور ایران در مقابل افشاگری‌های دانشجویان مبارز در بعضی از کشورهای اروپا نشان‌دهنده تاثیر جالب این افشاگری‌ها بوده است.

رفقا! در پیام سال گذشته به کنگره شما، ما در زمینه عمل کنفدراسیون را در موارد وحدت، استحکام سازمانی هر چه بیشتر، ایجاد زمینه‌های فکری برای بالابردن سطح آگاهی سیاسی و انقلابی دانشجویان و تشدید احساس مسئولیت آنان نسبت به خلق، بزرگداشت شهدا، افشای رژیم در مجامع بین‌المللی، دفاع از زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده آنها و خانواده شهدا، ارتباط بیشتر با مسایل داخل کشور، حمایت از انقلابیون جهان و منطقه، بخصوص خلق‌های قهرمان فلسطین و عمان پیشنهاد کردیم.

رفقا! دستاوردهای نزدیک به چهار سال عمر جنبش مسلحانه آینده شورانگیزی را در مقابل ما تصویر می‌کند. اکنون این فرصت برای هر فردی که عشق به میهن و رهایی خلق از بند استثمار سراپای وجودش را فراگرفته وجود دارد که بتواند دین خود را به خلق ادا کند و آینده نویدبخش چشم‌اندازهای دیگری هست. درک تاریخی‌ای که هر فرد یا سازمان می‌تواند در این مرحله از جنبش خلق بر عهده بگیرد، هم به رشد جنبش کمک خواهد کرد و هم آن فرد یا سازمان به همراه خلق پیش خواهد برد....

گسترده باد همبستگی‌های جنبش دانشجویی با جنبش مسلحانه خلق

مجاهدین خلق ایران آذر ۱۳۵۳