نامه فرقه دموکرات آذربایجان به باقروف رئیس حزب سوسیالیستی آذربایجان شوروی درباره جمهوری دموکراتيک خود مختار آذربايجان ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی
نقشه جمهوری خودمختار آذربایجان و جمهوری خودمختار مهاباد


نامه فرقه دموکرات آذربایجان به باقروف رئیس حزب سوسیالیستی آذربایجان شوروی درباره جمهوری دموکراتيک خود مختار آذربايجان ۱۳۲۴ - میر جعفر باقروف، رئیس حزب سوسیالیستی آذربایجان شوروی به فرمان استالین در جنبش آذربایجان نقش بسیاری داشت. باقروف پس ار نامه‌نگاری‌ها با پیشه‌وری در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۲۴ (برابر با سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵) از رهبران فرقه دموکرات آذربایجان می‌خواهد خواست‌های خود را درباره خود مختاری بنویسند.

پس از دریافت این نامه شماری از رهبران فرقه در بیست و ششم دی ماه ۱۳۲۴ سندی با فرنام درخواست‌های خلق آذربایجان نوشته و امضاء می‌کنند. این سند به امضای پیشه‌وری، شبستری، پادگان، بیریا و سلام اله جاوید رسید.

 1. - کشور ما جمهوری خودمختار دمکراتیک آذربایجان نامیده می‌شود.
 2. - ارگان‌های این جمهوری دموکراتیک به طور مستقیم با رای مخفی انتخاب خواهد شد.
 3. - برای بحث در باره قانون اساسی و تصویب آن که سرنوشت سرزمین ما را رقم خواهد زد، در آینده‌ای نه چندان دور مجلس موسسان به شیوه‌ای کاملا دموکراتیک تشکیل خواهد شد
 4. - قانون اساسی جمهوری ملی- دموکراتیک، آزادی بیان، مطبوعات و مذهب عموم هموطنان را تضمین خواهد کرد.
 5. - برای نزدیک کردن ارگانهای دولتی با توده‌های وسیع خلق و در جهت برقراری حاکمیت ملی، انتخابات انجمنهای بخش، محلی و ولایت در سراسر آذربایجان به عمل خواهد آمد تا نظارت خلق بر اعمال ما موران دولتی تامین شود.
 6. - جمهوری خودمختار دموکرات آذربایجان، در تمام عرصه‌ها حق مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد و از هیچ گونه کوشش برای رشد اقتصادی و تامین رفاه مردم کوتاهی نخواهد کرد.
 7. - برای بهبود وضع روستاها و در جهت تامین وسایل جدید کشاورزی تمام اراضی دولتی (خالصجات) و زمینهای مالکانی که از آذربایجان گریخته‌اند میان دهقانان تقسیم خواهد شد
 8. - برای رفع بیکاری در کشور و در جهت بهبود وضع طبقه کارگر موسسات موجود فعالتر خواهد شد و کار خانه‌های جدید تاسیس می‌شود.
 9. - جمهوری خودمختار دموکراتیک آذربایجان، در آینده نزدیک برای استفاده از ثروت‌های زیرزمینی که تاکنون به خاطر بی توجهی دولت ایران عاطل مانده‌اند، تدابیری اتخاذ خواهد کرد. خلق ما برای این مسئله اهمیت بسیاری قائل است و امید وار است که با حل آن وضع اقتصادی بهبود قابل توجهی یابد.
 10. - با در نظر گرفتن اینکه حکمرانان دیکتاتور، طی قرن متمادی کشور را از تمدن پیشرو جهانی به دور نگاه داشته‌اند جمهوری خودمختار دموکراتیک آذربایجان توسعه علم، فن و فرهنگ را در صدور و ظایف خود قرار داده‌است.
 11. - ما با در نظر گرفتن داده‌های تاریخی، جغرافیایی و مردم شناسی شهرهای مشروحه زیر را در ترکیب جمهوری خودمختار دموکراتیکی که تشکیل می‌دهیم وارد می‌کنیم: تبریز، اردبیل، ارومیه، میاندوآب، مراغه، سلماس، خوی، مرند، میانه، انزلی، ماکو، اهر، هروآباد، زنجان، قزوین و همدان. ما مرزهای جمهوری خود را در نقشه‌ای که پیوست این سند است مشخص کرده‌ایم بیش از ۹۵ درصد اهالی شهرها و روستاهایی که در این نقشه آورده شده‌اند، آذربایجانی‌ها تشکیل می‌دهند
 12. - نقشه پیوست اراضی کردستان شمالی را نیز در بر می‌گیرد مرزهای این اراضی پس از حل مسئله تشکیل حکومت در کردستان شمالی تعیین خواهد شد.

جستارهای وابسته