نامه سفارت شوروی در پاسخ به نامه وزارت خارجه کشور شاهنشاهی ایران ۱۱ آذر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی نجات آذربایجان درگاه محمدرضا شاه پهلوی

نامه سفارت شوروی در پاسخ به نامه وزارت خارجه کشور شاهنشاهی ایران ۱۱ آذر ۱۳۲۴

یادداشت سفارت شوروی نمره ۵۳۵ تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۴۵ وزارت امور خارجه ایران

سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران تعارفا خود را به وزارت امور خارجه تقدیم و در پاسخ یادداشت ۵۵۵۳ مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۴۵ و تذکاریه ۵۴۹۳ مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ با کمال احترام اشعار می‌دارد که راجع به سوالات آن وزارتخانه پاسخ قطعی به شرح یادداشت نمره ۵۲۶ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۴۵ [پنجم آذر ماه ۱۳۲۴] این سفارت داده شده‌است.

مهر سفارت شوروی


منبع

جستارهای وابسته