معرفی کابینه آقای احمد قوام

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۲۴ نشست ۱۸۶


کابینه قوام سال ۱۳۲۴ از راست: سرلشکر زاهدی، سپهبد احمدی وزیر جنگ، بهار وزیر فرهنگ، شمس الدین امیر علایی کفیل وزارت کشاورزی، محمدعلی همایونجاه معاون وزارت خارجه، دکتر منوچهر اقبال وزیر بهداری، انوشیروان سپهبدی وزیر دادگستری، سهام السطان بیات وزیر دارایی، احمد قوام نخست وزیر، زین العابدین رهنما، مورخ الدوله وزیر پیشه و هنر

در جلسه یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۴ هیات کابینه بشرح زیر معرفی شدند:

 1. - وزارت امور خارجه و وزارت کشور بعهده خود بنده است (احمد قوام)
 2. - وزارت دارایی آقای مرتضی قلی بیات
 3. - وزارت راه آقای سرلشکر فیروز
 4. - وزارت دادگستری آقای انوشیروان سپهبدی
 5. - وزارت پیشه و هنر آقای احمد علی سپهر
 6. - وزارت بهداری آقای دکتر منوچهر اقبال
 7. - وزارت پست و تلگراف آقای سهام‌الدین غفاری
 8. - وزارت فرهنگ آقای محمد تقی بهار
 9. - کفالت وزارت کشاورزی آقای شمس‌الدین امیر علائی
 10. - معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیری آقای مظفر فیروز
 11. - آقای سپهبد امیراحمدی وزیر جنگ و در غیاب بنده هم آقای بیات از بنده نیابت خواهند کرد.