مصاحبه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی با خبرنگاران پس از گشایش جشنواره توس و بازدید از مشهد ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

جشنواره توس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


مصاحبه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی با خبرنگاران پس از گشایش جشنواره توس و بازدید از مشهد ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی


فضای باز سیاسی

اعلیحضرت با دوراندیشی خودشان ایجاد این فضای سیاسی را دستور فرمودند و من معتقدم این فضای سیاسی، فضایی است سالم و باید افراد مختلف امکان این را داشته باشند که نظرات خودشان را ارائه بدهند. البته ممکن است که اوایل کار مقداری مشکلات بوجود بیاید ولی این هم مثل تمام کارهای دیگر زمان می‌خواهد که جا بیفتند. آن چیزی که به عقیده من مهم است این است که هر ایرانی باید نظر و عقیدخ خود را بدون در نظر گرفتن مصالح شخصی و جایگزین کردن مصالح ملی به جای مصالح خصوصی اعمال کند. این چیزیست که در مملکت وجود دارد و امیدوارم روز به روز بیشتر هم بشود.


جشنواره توس

فکر می‌کنم که جشن توس ریشه‌های فرهنگی ما را مستحکم تر می‌کند و یک پیوند عمیق تر و محکمتر بین ما و این آب و خاک ایجاد می‌کند. هر قدر این پیوندها مستحکمتر شود، موجودیت ما بیشتر تضمین شده است و ملتی خواهیم بود که هیچوقت از بین نخواهیم رفت. فکر می‌کنم که جشن طوس به دلیل استقبال زیاد مردم موفق بوده است. البته هنوز این جشنواره جوان است و باید برنامه‌ها و افراد بیشتری در این جشن شرکت داده شوند که خوشبختانه هر سال به تعداد برنامه‌ها و افراد شرکت کننده اضافه می‌شود.


فعالیت‌های دفتر مخصوص شهبانو

موزه آبگینه و سفالینه‌ها همراه با یک فرهنگ سرا به زودی در مرکز تهران افتتاح می‌شود و یک مرکز فرهنگی در یکی از جنوبی ترین قسمت‌های تهران و در یکی از خانه‌های قدیمی که خریداری و احیا شده است ایجاد خواهد شد. موزه دیگری در کرمانشاه از طرف افراد هنر دوست هدیه شده است که باید تکمیل شود کارهای موزه آغاز شده است و به زودی پایان خواهد یافت.

امیدواریم علاوه بر جشنواره‌هایی که در ایران وجود دارد برای بزرگداشت و اشاعه فرهنگ و ادب ملی در مناطق و شهرهای مختلف بتوانیم جشن‌های دیگر برپاکنیم.