مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نمایندگان روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های فرانسه و جهان در پاریس ۶ خرداد ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۶ خرداد ۱۳۳۸ از بیانات شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتی با نمایندگان مطبوعات فرانسه و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها جهان (در پاریس)

ایران و فرانسه در طول اقامت خود در پاریس با حضرت ژنرال دوگل که در کشور من برای وی احترام خاصی قائل می‌باشند، ملاقات کردم. ژنرال دوگل و من یک بار دیگر نیز در تهران ملاقات کرده‌بودیم.

ما تصمیم گرفتیم جهت نزدیک ساختن سنن دیرین بین دو کشور، از تمام امکانات موجود استفاده کرده و کوشش خود را در این راه به کار بریم.


آینده ایران علیرغم کسانی که مایلند تصور کنند ایران به سوی سعادت و ترقی پیش نمی‌رود، باید بگویم که بر عکس تصور آنها کارهای عمرانی در ایران پیشرفت سریعی دارد.

من باید شما را مطمئن کنم که اگر چیزی مستحکم و با ثبات است آن کشور من و آینده آن است.


ایران و شوروی ما همواره در صدد آن بوده‌ایم که با روسیه شوروی روابط حسن همجواری داشته‌باشیم و با آنها ضمن داشتن روابط عادی و حتی دوستانه در صلح و صفا زندگی کنیم.

چنانچه شوروی به کشور ما مانند یک کشور مستقل احترم بگذارد، هرگز بین ما و شوروی اختلافی پدید نخواهدآمد. حتی ما اعلام داشتیم که پایگاه‌های اتمی و سکوی پرتاب موشک به هیچ کشوری در ایران واگذار نخواهم‌کرد. اما مشاهده کردیم که روش دولت شوروی در قبال ما سخت‌تر از روش آن دولت در برابر کشورهایی است که با استقرار پایگاه در کشور خود موافقت کرده‌اند.

البته سیاست ما تغییر نخواهدکرد، زیرا بر روی منافع ملی بنا شده‌است. اگر شوروی به ما به عنوان یک کشور مستقل احترام بگذارد، هر گز مسئله‌ای پیش نخواهدآمد.


اصلاحات در ایران در ایران کارها خوب پیشرفت می‌کند. بعضی‌ها بیهوده مایلند تصور کنند امور ما خوب پیشرفت نمی‌کند. ولی چرا نکند؟ درمورد زمین‌های زراعتی باید بگویم که زمین‌ها خالصه بین دهقانان تقسیم خواهدشد و به زودی درمورد تحدید مالکیت اراضی قانونی رسماً اعلام خواهدشد.

درمورد نفت که مهمترین منبع درآمد ایران است، در ظرف ده سال و خصوصاً پس از به دست آمدن نتایجی که درمورد کشف معادن جدید در جریان است و ساختمان بندر جدید نفتی و ساختن یک خط جدید لوله‌کشی نفت که از ترکیه عبور خواهدکرد، ایران درآمدی نزدیک به یک‌میلیارد دلار در سال خواهد داشت.

ما سعی می‌کنیم که دادگستری کشور خود را مؤثرتر ساخته و وضع آن را بهتر کنیم، زیرا یکی از نقش‌های مهم دموکراسی تأمین و تضمین عدالت برای تمام مردم و برابری آنها در برابر قانون است.

من امیدوارم در ظرف ده سال ایران را کشوری نمونه بکنیم که در آن تمام مردم خوشبخت و سعادتمند زندگی کنند.


تحولات فرانسه تحولات و پیشرفت‌هایی که در فرانسه تحقق پیدا می‌کند در کشور من با توجه خاصی دنبال می‌شود و اینکه امروز کشور فرانسه در تمام زمینه‌ها موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورده‌است، سبب خوشحالی و خرسندی مردم ایران است.

در ایران مردم علاقمند هستند که سنن باستانی بین دو کشور نزدیکی بیشتری پیدا کرده و در زمینه‌های فرهنگی و فنی میان دو مملکت ما همکاری بیشتری به وجود آید.