مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده روزنامه مصری اخبارالیوم ۳۰ شهریور ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده روزنامه مصری اخبارالیوم ۳۰ شهریور ماه ۱۳۳۳


هیچ چیز به اندازه نیروی ایمان برای بشر سعادت‌آور و اطمینان‌بخش نیست.

دو دفعه هواپیمای من سقوط کرد، یک بار چند گلوله از فاصله کوتاه به من شلیک شد، حوادث دیگری برای من رخ داد، ولی خدا در همه آن پیشامدها و خطرات مرا حفظ کرد. گلوله‌هایی که به طرف من شلیک شد، به صورت و شانه من اصابت کرد و کلاه مرا سوراخ نمود، معذالک عنایت الهی نگذاشت که خطری متوجه من شود و نقشه‌های نابودکننده‌ای که برای زوال استقلال ایران تهیه شده‌بود، اجرا گردد.

در دوره مصدق بسیاری انتظار داشتند من با استفاده از اختیارات قانونیِ خود، او را معزول کنم، ولی این انتظار عملی نشد و من سکوت را بر این اقدام ترجیح دادم. بعضی از مطبوعات جهان سکوت مرا حمل بر ضعف کرده‌بودند و می‌نوشتند که من توجهی به امور کشور ندارم که از اختیارات قانونی خود استفاده کنم، ولی باز هم من سکوت را ادامه می‌دادم، چون می‌خواستم روزی برسد که مردم کشور خودشان به خوبی حقایق را درک کنند و نتیجه حکومت مصدق را به رأی‌العین مشاهده نمایند و ببینند که نتیجه حکومت او چه بوده و کشور به کجا کشیده شده‌است.

اگر من مدتی سکوت کردم، برای آن بود که می‌خواستم این حقیقت برای عموم افراد ایرانی روشن شود، ولی موقعی که دیدم دیگر سکوت به مصلحت نیست و اگر اقدامی نکنم کشور و قانون اساسی و استقلال ایران به خطر می‌افتد، همانطور که اطلاع دارید، از اختیارات قانونی خود استفاده کردم و فرمان عزل مصدق را صادرنمودم و به حکومت وی خاتمه دادم و اگر در آن لحظه حساس و حیاتی مبادرت به این اقدام نمی‌کردم و فرمان عزل مصدق را نمی‌دادم، خدا می‌داند سرنوشت ایران چه می‌شد و چه وضعی نابودکننده برای کشور و ملت پیش می‌آمد.

تعیین مجازات مصدق به عهده من نیست. اساساً در غیاب من از کشور حکومت او را واژگون ساختند. بایستی قضاوت نموده و تکلیف او را تعیین کنند و البته قانون در این باره رأی خود را اعلام خواهدکرد.