مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس ۱۹ دی ماه ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۷ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۷


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس ۱۹ دی ماه ۱۳۳۷

ما مایلیم با شوروی روابط دوستانه داشته باشیم، ولی نمی‌خواهیم تحت سلطه هیچ دولت خارجی قرار گیریم.

ما بارها در اثر معجزه‌ای بقای خود را حفظ کرده‌ایم، ولی تا کی در اثر معجزه بقای خود را حفظ خواهیم کرد؟ ما به تحول احتیاج داریم: برق، ذغال، مدارس، و یک‌میلیون خانه که می‌بایستی یک باره فراهم شود، حتی چنانچه مجبور شویم ابتدا بدون آب و برق آنها را مورد استفاده قرار دهیم.

ما به لوله‌کش و متخصص ایرانی برق احتیاج داریم، نه به حقوق‌دان، چون حقوق‌دان به تعداد کافی داریم.

درباره نفت، بعضی تغییرات و اصلاحات بایستی عملی شود. ترتیب 50 درصد می‌بایستی مورد تجدید نظر قرارگیرد. اگر کنسرسیوم بین‌المللی نقشه مرا بپذیرد، به نفع همه ما خواهدبود.

من ده سال لازم دارم که وضع کشور خودم را به کلی عوض کنم. آن وقت تحول ما را به چشم خود خواهیددید. من به ثبات وضع ایران اطمینان دارم.