مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده خبرگزاری ایتالیایی انسا هنگام پرواز از رم ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایتالیا ۶ آذر ۱۳۳۷ - ۱۲ آذر ۱۳۳۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۷ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۷


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با نماینده خبرگزاری ایتالیایی انسا هنگام پرواز از رم ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۷

سفری که به مناسبت بازدید از حضرت گرونگی، رئیس جمهوری ایتالیا، به رم کردم در میان همه مسافرت‌های من جای برجسته‌ای دارد، زیرا نه تنها در این مدت پذیرایی گرم و صمیمانه‌ای از من شد، بلکه کوشش‌های مؤثری در راه همکاری بیشتر میان دو کشور به کار رفت.

امضای قرارداد فرهنگی میان دو مملکت ما گام بلندی است که در راه این همکاری برداشته شده‌است. هر چند که همکاری میان دو کشور از قرن‌ها پیش آغاز شده و تا زمان ما ادامه یافته‌است. بسیاری از دانشمندان در زمینه فرهنگ و ادبیات ایران بررسی‌هایی کرده‌اند که هیچ گاه ارزش خدمت آنها فراموش نخواهدشد.

این قرارداد فرهنگی تمایل مشترک ایتالیا و ایران را نسبت به فراگرفتن دانش و ادبیات و هنر یکدیگر تقویت خواهدکرد، همچنین مقررات مربوط به شناسایی ارزش گواهینامه‌های تحصیلی به دانشجویان ایرانی امکان می‌دهد تا وارد آموزشگاه‌های بزرگ فنی ایتالیا شوند.

اکنون احساس می‌کنم که با این سفر، به نزدیکی بیش از پیش تمدن و نبوغ ایران با تمدن و نبوغ ایتالیا کمک کرده‌ام و با قلبی سرشار از همین احساس است که با حضرت رئیس جمهوری ایتالیا خداحافظی می‌کنم و اطمینان دارم که روابط مرئی و غیر مرئی میان دو ملت همواره ادامه خواهدداشت.