مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با روزنامه‌نگاران در واشنگتن ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با روزنامه‌نگاران در واشنگتن ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۳


بعد از جنگ بین‌المللی اخیر بر اثر نقش مهمی که نفت ایران در پیروزی متفقین بازی کرد، ایرانیان طبعاً به این نتیجه رسیدند که باید به بهترین نحوی از منابع نفت خود بهره‌برداری نمایند. کم‌کم در اثر بیداری اجتماعی ایرانیان حس آزادی‌خواهی سیاسی و اقتصادی جزء لاینفکی از آرزوی ملی آنان گردید و این خود مظهر یک نهضت ملی بود که تمام ایرانیان در آن شریک و سهیم بودند و در حقیقت نتیجه منطقی تحول اجتماعی ایران بود.

از طرف دیگر در اثر عملی‌شدن برنامه تقسیم اراضی سلطنتی، ۲میلیون جریب زمین‌های سلطنتی بین ۲۵۰هزار نفر زارعین تقسیم خواهدشد. زارعین در مقابل زمینی که به آنها داده‌می‌شود، بهای کمی خواهندپرداخت و آن نیز سرمایه یک بانک عمرانی را تشکیل خواهدداد که به زارعین کمک‌های مالی خواهدکرد. وقتی که برنامه من برای تقسیم اراضی سلطنتی کاملاً عملی گردد، درآمد زارعین صاحب زمین به اندازه پانزده برابر درآمد فعلی آنها خواهدگردید. کمک به کشاورزان و زارعین که قسمت اعظم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، به توسعه کشاورزی ایران کمک خواهدکرد، و کشاورزان خواهندتوانست به تولید بیشتری بپردازند. ایران سعی خواهدکرد که به قدرت اقتصادی و دفاعی خود بیفزاید و اجازه نخواهد داد که از قافله پیشرو جهان عقب بماند.