مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با رسانه‌های همگانی در سانفرانسیسکو ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با رسانه‌های همگانی در سانفرانسیسکو ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۳

اوضاع سیاسی کشور من از بسیاری ممالک دیگر جهان ثابت‌تر است و درباره روابط ایران و شوروی باید گفت این روابط پس از امضای موافقتنامه مالی و مرزی بین دو کشور که متضمن امتیازاتی برای ایران نیز هست، عادی است. اوضاع مالی ایران به علت انعقاد موافقت‌نامه نفت و درآمدی که از طریق استحصال نفت چاه‌های ایران عاید خواهدشد، منظم شده و عواید حاصل از این راه به مصرف اجرای برنامه‌های هفت ساله و اصلاح وضع راه‌آهن و جاده‌های شوسه و بهبود وضع کشاورزان خواهد رسید.

دومیلیون هکتار از املاک شخصی من بین دهقانان بی چیز ایران تقسیم شده‌است و خواهدشد.

وقتی املاک خالصه متعلق به دولت نیز بین دهقانان تقسیم شود، تحولی در تاریخ ایران به وجود خواهدآمد.

پس از تقسیم املاک سلطنتی که از پنج سال پیش شروع شده، ۷۵۰۰ خرده‌مالک جدید در ایران به وجود آمده‌اند و در نظر است که این تعداد به ۲۵۰۰۰۰ نفر افزایش داده‌شود.

این دهقانان زمین‌هایی از ۶ تا ۲۰ هکتار را خریداری کرده و در ظرف ۲۰ سال بهای آن را می‌پردازند. مالکین بزرگ دیگر ایران هنوز از رویه من پیروی نکرده‌اند، ولی من مطمئنم که این راه را پیروی خواهندکرد.

کشور من یکی از ممالک کهنسال گیتی است و مسئله اقلیت‌ها در این مملکت اصولاً مطرح نیست. هر نژاد، هر ملیت و هر مذهبی در کشور من در پناه قانون قرار دارد و هیچ گونه تضییقاتی برای آن موجود نیست.