مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با خبرنگار روزنامه تایمز لندن ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

املاک سلطنتی


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با خبرنگار روزنامه تایمز لندن ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۳

من مبارزه بی‌رحمانه و شدیدی را علیه فساد و بی‌عدالتی‌های اجتماعی ادامه خواهم‌داد و از هیچ گونه سعی و کوشش برای به وجود آوردن کشوری که در آن کلیه طبقات در رفاه و آسایش به سر ببرند، فروگذار نخواهم‌کرد.

امیدوارم برنامه تقسیم اراضی املاک و اصلاحات ارضی من در سراسر کشور بر طبق اصول عملی اجرا گردد.

تردید نیست که از بین بردن عدم رضایت به کلی تبلیغات زهرآگین عناصر اخلال‌گر را خنثی خواهدکرد. من با خدای خود و وجدانم پیمان بسته‌ام که خدمتگزار این آب و خاک باشم و ایمان دارم که یک ایران آزاد و سعادتمند می‌تواند به طرزی شایسته در تأمین صلح جهانی و آزادی تشریک مساعی نماید.

قیام سال گذشته نشان داد که مردم کشور با وجود فقر مادی و تبلیغات زهرآگین و تحریک‌آمیز عناصر توده‌ای تا چه اندازه به شعائر مقدس و ملی خود دلبستگی دارند.