مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با خبرنگاران امریکایی در میامی ۲۹ دی ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران با خبرنگاران امریکایی در میامی ۲۹ دی ماه ۱۳۳۳


با پیشرفت‌هایی که هر روز در شئون مختلف کشور ایران حاصل می‌شود، من اکنون به آینده کشور خود امیدواری کامل دارم. ایران یک مشکل اقتصادی خود را حل نموده و از آن پس اوضاع کشور ثبات و استوار پیدا کرده و زمینه برای اجرای نقشه‌های عمرانی از هر حیث فراهم شده‌است.

ایران اشتیاق دارد که سرمایه بیشتری از کشورهای خارج در مملکت به کار افتد، و ما با کمال میل به کار افتادن هرگونه سرمایه خارجی را برای کشور خویش استقبال می‌نماییم.