مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر با گزارشگر نشریه سوئدی هنتی وکان ۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

درگاه انقلاب شاه و مردم


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر با گزارشگر نشریه سوئدی هنتی وکان HÄNT I VECKAN

۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


... تا کنون ما چنان مصلحت دیده‌ایم که بگذاریم قوای درک و فهم ولیعهد به طور طبیعی پرورش و تکامل یابد، ولی از این به بعد، چون ۱۵ ساله شده‌است، من وضع و موقع و مشکلات رهبری را به علاوه تاریخ ایران و هرگونه اطلاعات دیگری که برای آمادگی او مورد نیاز باشد، برای او توضیح داده و تفهیم خواهم نمود.
ولیعهد مسائل زندگی را جدی تلقی می‌کند، مسیر فکری او مرتب و منطقی است و از تکنیک صحیحی برخوردار است و داوری او در مسائل بسیار خوب است. بسیار جسور و هوشیار و دقیق است و کاملاً آمادگی مواجهه با مسئولیت‌های آینده را آنگاه که زمانش فرا رسد، دارا است و شاید بتوان گفت که از بعضی جهات نسبت به پانزده سالگی خود من آمادگی بیشتر دارد. مثلاً در سال‌هایی که من در سوئیس تحصیل می‌کردم، پدرم به من اجازه اسکی کردن نمی‌داد. با آنکه پدرم خود خیلی با شهامت و کار کشته بود، میل نداشت که ولیعهد ایران بی جهت به ورزش‌هایی که ممکن است خطرناک باشد، دست بزند و به این دلیل تمام ورزش‌های هوایی برای من ممنوع بود. ولی من کوشش می‌کنم فرزندان خود را به ورزش‌های به اصطلاح سخت و خطرناک علاقمند سازم.