مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی با نماینده مجله مصری الهلال ۲۳ بهمن ماه ۱۳۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز نجات آذربایجان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی با نماینده مجله مصری الهلال ۲۳ بهمن ماه ۱۳۲۵


وضع آذربایجان طبیعی است. من همیشه یقین داشتم که مسئله آذربایجان به همین وضع که فعلاً موجود است، خاتمه خواهدیافت و همیشه مطمئن بودم که مردم آذربایجان نیز مانند سایر شهرهای ایران نسبت به من محبت و علاقه دارند و مانند مردم سایر شهرهای ایران آرزومند حفظ وحدت کشور می‌باشند و در راه تحکیم و استقلال ایران از هیچگونه فداکاری مضایقه نخواهندداشت. من آرزومند خوشبختی و کامیابی ایران هستم و تأمین راحت و رفاه ملت و انجام اصلاحات لازم را در نظر دارم.
ما می‌خواهیم سطح زندگانی این ملت کهنسال را بالا ببریم و به پنج موضوع بیشتر اهمیت می‌دهیم، که عبارت است از: خانه، خوراک، لباس، بهداشت و فرهنگ. برای تأمین سه مطلوب اول بایستی برای همه افراد ملت کار تهیه کرد، مزد و ساعت کار را تعیین نمود، و برای ازدیاد محصولات کوشید و بیمه اجتماعی را توسعه داد.
اما موضوع بهداشت و فرهنگ، دولت می‌کوشد تا فرهنگ و بهداشت مجانی در دسترس عموم افراد ملت باشد، ولی ما نیازمند آرامش و استقلال اوضاع هستیم تا بتوانیم این منظورهای اصلاحی را عملی سازیم. حوادث ناگوار و عدم امنیت که مدتی در ایران حکمفرما شد، نگذاشت دولت در این مدت دست به کار اصلاحات اساسی گردد و تأسیسات را آغاز کند. ملت ایران دوستدار نظم و اطاعت از قوانین است. این خصیصه روحی ملت ایران محاسن و معایبی دارد. اگر ملت ایران رهبر توانا و صمیمی و اصلاح‌طلبی داشته‌باشد، این خصیصه منشاء فوایدی برای او می‌شود، ولی زعمای ملت ایران همیشه این طور نبودند و بسا که از اعتماد و اطاعت صمیمانه ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند.