مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی با نماینده خبرگزاری آمریکا یونایتدپرس ۲۵ آذر ماه ۱۳۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز نجات آذربایجان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی با نماینده خبرگزاری آمریکا یونایتدپرس ۲۵ آذر ماه ۱۳۲۵

من همیشه اطمینان داشتم که مردم آذربایجان دارای همان تمایلاتی هستند که دیگر مردم کشور دارند.
من همواره تمایلات خود را درباره اصلاحات ابراز داشتم. ما می‌خواهیم که سطح زندگی مردم بالا برود.
ما پنج نکته را در نظر گرفته‌ایم: بهبود مسکن – بهبود خوراک – بهبود پوشاک – بهبود بهداشت – بهبود فرهنگ.
سه موضوع اول را از راه ایجاد کار برای اشخاص مختلف با حداقل کار و حداکثر مزد می‌توان تأمین نمود، اما دو موضوع اخیر، یعنی بهبود اوضاع بهداشت و فرهنگ را باید دولت به طور مجانی در اختیار مردم گذارد.
ما احتیاج به یک دوره طولانی آرامش داریم که نقشه‌های خود را عملی کنیم. اصلاحات وقت می‌خواهد.
اما درباره روابط کشور خودمان با سه کشور بزرگ امریکا، روسیه و انگلستان، ما مانند هر کشور دیگری مایل هستیم با این دول روابط صمیمانه‌ای داشته‌باشیم.
درباره هواپیمایی و تجدید سازمان ارتش ایران باید تذکر دهم که در کشوری چون ایران که مسافات در آن زیاد است، باید در آتیه پیشرفت‌های زیادی در هواپیمایی برای مسافرت در کشور و ایجاد رابطه بین ایران و کشورهای خارجه حاصل شود. هواپیما از نظر نظامی نیز مورد احتیاج است و این یک قسمت از نقشه ما برای جدیدکردن ارتش و نیروی هوایی است. امیدوارم بدین منظور وسایل جدیدی به دست آوریم. هنوز تصمیم نگرفته‌ایم که این وسایل را از کجا تهیه کنیم، ولی در نظر داریم بهترین و مناسب‌ترین آنها را تهیه نماییم.