مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران با رییس خبرگزاری آسوشیتدپرس در نیویورک ۲۷ مهر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به ایالات متحده امریکا ۲۶ مهر - ۳ آبان ماه ۱۳۴۸ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲۷ مهر ۱۳۴۸

از مصاحبه اختصاصی شاهنشاه با رئیس خبرنگاری آسوشیتدپرس

(در نیویورک)

ما تصمیم دارم یک کنسرسیوم بزرگ برای امور مختلف بازرگانی به وجود آوریم که بدون شک بازرگانی و امور تجاری را در سراسر خاورمیانه تحت تأثیر قرار خواهدداد.

در این مورد می‌توانم بگویم که شرکتهای بزرگ و حتی افراد مهمی در این کنسرسیوم که برای مدرنیزه‌کردن ایران در نظر گرفته شده، شرکت خواهندداشت. انتظاردارم اعضای این کنسرسیوم اوایل سال آینده از ایران دیدن کنند. یکی از مهمترین اموری که این کنسرسیوم انجام خواهدداد، صنعت اگروبیزینس است. این طرح نقش مهمی نه تنها در توسعه ایران، بلکه در خاورمیانه ایفا خواهدکرد.

اکنون قوه خرید ایرانی رو به افزایش است و میزان رشد خالص امسال ما به ۱۲ درصد بالغ خواهدبود.

ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که کشور ما به نحوی مجهز خواهدشد که قادر خواهیم بود از خود دفاع کنیم و حتی از خود کافی نیست، بلکه باید آنقدر قوی باشیم که بتوانیم نادانهایی را که کوشش می‌کنند در راهی جنگجویانه گام بردارند از تصمیمشان بازداریم. دولت ایران بر این عقیده است که پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، نیروهای هیچ دولتی به جز نیروهای دولتهای محلی نباید جای آنها را بگیرند.

ما از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس خواستار همکاری برای گسترش امنیت و ایجاد ثبات در این منطقه شده‌ایم، ولی در صورتی که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در این راه همکاری نکنند، دولت ایران خود به تنهایی مسئولیت امنیت و ثبات این منطقه را به عهده خواهدگرفت.