مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ پرسش‌های نماینده رادیو تلویزیون ملی ایران در فرودگاه قاهره ۲۲ دی ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۱۳۵۳ خورشیدی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به مصر ۲۲-۱۸ دی ماه ۱۳۵۳


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ پرسش‌های نماینده رادیو تلویزیون ملی ایران در فرودگاه قاهره ۲۲ دی ماه ۱۳۵۳


پذیرایی برادرانه و گرم و صمیمانه حضرت محمد انورالسادات رئیس جمهوری عربی مصر، حتی بیش از آن حدی که انتظار می‌رفت صمیمانه و برادرانه بود. همچنین احساسات بی شائبه و دوستی که ملت مصر نسبت به ما نشان داد بهترین ضامن دوستی کنونی، و توسعه این دوستی در آینده خواهد بود. مذاکرات ما همه جانبه بود و مسلم است که دو کشور کهنسال مثل ایران و مصر، با تمدن‌هایی باستانی، در این موقع از روزگار که جنبه‌های معنوی برای بشر لازم است، این جنبه باید همگام و بلکه بیشتر از جنبه‌های مادی در زندگی دو ملت تأثیر داشته باشد. همکاری‌های مادی و معنوی ایران و مصر در آینده مسلماً به نفع هر دو مملکت، به نفع این منطقه از جهان و به نفع صلح و آرامش بین‌المللی خواهد بود. بنابراین می‌توانم بگویم که با خاطرات بسیار خوب و بسیار امیدوار کننده، ملت عزیز و برادر مصر را ترک می‌گویم.