مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرودگاه مهرآباد به هنگام بازگشت ژیسکار دستن به فرانسه ۱۵ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در فرودگاه مهرآباد به هنگام بازگشت ژیسکار دستن به فرانسه ۱۵ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

(در فرودگاه مهرآباد)

نتایج مذاکرات ایران و فرانسه
در این مورد اعلامیه مشترک صادر خواهدشد و امروز هم رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه خود با مطبوعات توضیحات کافی داده‌اند.
بیشتر همکاری‌های ایران و فرانسه در یک آینده خیلی نزدیک، درست مربوط است به آن چیزهایی که امروز مورد علاقه و احتیاج ایران است، یعنی برقی کردن راه‌آهن، مخصوصاً راه‌آهن بندر شاهپور به تهران، ایستگاه‌های نیروگاه‌های برق اتمیک که اهمیت زیادی دارد، راه‌آهن بندر شاهپور به تهران، راهی که کشش بنادر ما را در داخل و همچنین از داخل به بنادر، خیلی زیاد خواهدکرد. در قیمت صنایع اتومبیل‌سازی و در رشته‌های دیگر صنعتی و همچنین در قسمت‌های فرهنگی، دانشگاهی و غیره و غیره، می‌شود گفت برنامه‌هایی که دو سال پیش در موقع مسافرت من به فرانسه مورد توافق قرار گرفته‌بود، نه فقط انجام خواهدشد، بلکه وسعت خیلی بیشتری خواهدیافت.
یک چنین ارتباط نزدیک بین ما و فرانسه به نظر خیلی طبیعی می‌آید، فرانسه از لحاظ سیاست خارجی مثل ما یک سیاست مستقل ملی دارد و از لحاظ فنی کاملاً قادر به انجام این برنامه‌ها خواهدبود. ضمناً حسن تفاهمی بین ایرانی و فرانسوی از زمان‌های پیش وجود داشته‌است و از لحاظ خصوصیات اخلاقی هم این نزدیکی کاملاً میسر و امکان‌پذیر است. پس می‌شود گفت که نه فقط بازدید رئیس جمهوری فرانسه از ایران بازدیدی خیلی موفقیت‌آمیزی بوده‌است، بلکه روابط دو مملکت روی یک اساس خیلی استوار و محکم و نزدیک بنا نهاده شده‌است که مسلماً به نفع هر دو مملکت و در عین حال از لحاظ بین‌المللی هم مهم است، برای اینکه روابط ایران با بازار مشترک وضع جدیدی به خود خواهدگرفت.
این برای ما بسیار مهم است، برای اینکه باید به فکر صادرات آینده مملکت باشیم، فعلاً بیشتر صادرات ایران روی نفت است، ولی چند سال دیگر نفت صادراتی ایران متأسفانه خاتمه پیدا خواهدکرد. اگر چیزی از آن باقی بماند، برای مصارف داخلی است، در نتیجه از حالا ما باید صادرات غیر نفتی را جایگزین صادرات نفتی ایران بکنیم. از لحاظ بین‌المللی نیز همینطور است. هر قدر ایران بهتر شناخته بشود و هر قدر ایران قویتر بشود، به آرامش و ثبات منطقه کمک خواهدشد.
انعکاس مذاکرات تهران
البته روابط دو جانبه، خود بر روی روابط بین‌المللی تأثیر دارد. فرانسه در اروپا موقعیت خاصی دارد و همیشه یک نوع رهبری فکر و اندیشه و خیلی اوقات هم علمی و صنعتی داشته‌است و دارد. امروز هم هر دو کشور سیاست مستقلی را دنبال می‌کنند. این سیاست مستقل، هم بر اساس احترام متقابل و هم بر اساس استقلال مملکت خودمان و بر اساس خیرخواهی است.
ما خیرخواه همه هستیم و این موضوع را عملاً نشان داده‌ایم، کما اینکه کمک‌های ایران در حدود توانایی خودش به سایر ممالک هم اکنون مورد تحسین و اعجاب همه قرار گرفته‌است. فرانسه هم در این راه قدم برمی‌دارد، همانطور که سعی کرد کنفرانس شمال و جنوب در پاریس تشکیل بشود. البته کنفرانس هنوز پیشرفت‌های زیادی نکرده‌است، ولی امیدواریم بالاخره به یک جایی برسد.