مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با گزارشگر رادیو تلویزیون ملی ایران تالار رودکی ۱ تیر ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه
شاهنشاه آریامهر هنگام ورود به تالار رودکی درباره انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا می گویند

مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با گزارشگر رادیو تلویزیون ملی ایران تالار رودکی ۱ تیر ماه ۱۳۵۴

فکر می‌کنم ملت ایران پاسخ خیلی گویا و خیلی زیبنده‌ای به رستاخیز داده‌است، پاسخی درباره یکپارچگی ملت و شرکت آنها در تعیین سرنوشت خود. همانطور که می‌دانید، وقتی رستاخیز کاندیداهای خود را به ملت پیشنهاد کرد، مردم طوری در انتخاب نمایندگان خود آزادی داشتند که ما هر روز می‌پرسیدیم که کی وکیل شده و کی نشده‌است؟ نتیجه آن هم به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود، جز اینکه اکنون نتیجه آن را می‌بینید. چقدر قیافه‌های جدید پیدا شده‌است. این باعث کمال اطمینان و انبساط خاطر است که ملت ایران یک چنین جواب سازنده و قاطعی در تعیین سرنوشت خود و رستاخیز خود داده‌است.
قدم‌های بعدی باید در تحکیم حزب، یعنی جامعه ایرانی برداشته‌شود، جامعه‌ای که هم دنباله‌رو رستاخیزش باشد، هم جامعه‌ای که بنای تمدن بزرگ ما را از حالا پی‌ریزی می‌کند. من خیلی از نتایج انتخابات خوشوقت هستم. البته اینها که انتخاب شده‌اند افراد حزب رستاخیز ملت ایران هستند، افرادی منضبط و مطیع اجرای اصول انقلاب. همانطور که می‌دانید یکی از سه اصل کلی رستاخیز، اصل انقلاب شاه و ملت است که به قول خود من، هیچ وقت متوقف‌شدنی نیست و هر روز در حال تقویت و تکامل است. اینها نمایندگان یک چنین دوره‌ای هستند. عده‌ای از آنها هم که ثروتمند هستند، نباید فکر کنند حالا که به وسیله‌ای وارد مجلس شورا یا سنا شده‌اند، می‌توانند بروند به دنبال دفاع از سرمایه و احیاناً سوءاستفاده و غارت مردم، به هیچ وجه، اینها فقط می‌توانند نماینده حزب رستاخیز ملت ایران باشند و لاغیر.
در داخل حزب رستاخیز، سلیقه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته‌باشد، و شاید هم مفید و لازم است که سلیقه‌ها مختلف باشد، زیرا یک یا دو یا سه سلیقه مختلف، می‌تواند منعکس‌کننده آرا و نظرات مختلف و گوناگون مردم باشد و این یک روش سالم است که رقابتی هم به وجود خواهدآورد تا از یکدیگر تنقید کنند، ولی در داخل حزب یکپارچگی کامل وجود خواهدداشت و این دیگر چیزی نیست که احیاناً بیگانه داخلی یا بیگانه خارجی بتواند از آن بهره‌برداری بکند. بنابراین انتظار من این است که منتخبین، هم افراد منضبط حزب و انقلاب شاه و ملت باشند، و هم منعکس‌کننده افکاری که در داخل حزب وجود دارد.