مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با وینستون اسپنسر چرچیل نویسنده روزنامه تایمز لندن ۲۱ خرداد ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲۱ خرداد ۱۳۴۸

از بیانات شاهنشاه در مصاحبه با وینستون اسپنسر چرچیل، نویسنده روزنامه تایمز لندن

ما مردمی صلح‌جو هستیم، زیرا هم سنتهای گذشته ما چنین بوده و هم منافع ما این طور ایجاب می‌کند. نسبت به همسایگان خود نیز نظری نداریم، ولی حاضر نیستیم کشورمان لگدمال شود. ما در صورت حل مسئله بحرین، اعتراضی به ایجاد فدراسیون شیخ‌نشینهای خلیج نخواهیم داشت و مایل خواهیم بود مشترکاً با عربستان سعودی از کشورهای این منطقه حمایت کنیم.

چتربازان و هنگهای زرهی ما در شیراز می‌توانند به اندازه حمایت کنونی نیروهای انگلیس، از آنها حمایت کنند، هر چند که نیروهای انگلیس اگر وضع در جایی وخیم شد، حاضر به جنگ نخواهندبود. ما می‌خواهیم سیاست دفاعی مشترکی برای این منطقه به وجود آید و پیشنهاد خواهیم کرد که خلیج فارس به شکل دریایی بسته باقی بماند.

ما گفته‌ایم که درمورد بحرین متوسل به زور نخواهیم‌شد. معهذا این یک مسئله حیثیتی است و هر تصمیمی که برای بحرین گرفته‌شود، ما قبول می‌کنیم. به شرط آنکه آن تصمیم همان چیزی باشد که مردم بحرین می‌خواهند.

باید در آنجا از افکار عمومی آزمایشی به عمل آید و گزارشی که مورد قبول سازمان قرارگیرد، درباره اراده مردم بحرین تهیه گردد. مردم ما متحد و یکپارچه هستند. باید به شما بگویم که ما به نیروهای خود دستور داده‌بودیم اگر مشکلی پیش بیاید با آن مقابله کنند. ما هرگز حضور انگلیس را در خلیج فارس به خاطر حمایت از خود تلقی نمی‌کردیم، زیرا این حضور همواره علیه ما بوده و دولت شما همیشه ما را در مقابل دیگران فدا کرده‌است.

این تصمیم دولت انگلیس بود که از خلیج فارس برود و ما اکنون شما را به بازگشت دعوت نمی‌کنیم. این موضوع را هنگامی که آقای هیث در ایران بود برایش شرح دادم. محافظه‌کاران به وضوح تصریح کرده‌اند که فقط در صورتی به خلیج فارس بازخواهندگشت که از آنها دعوت شود، ما در نظر نداریم هیچکس را دعوت کنیم، نه انگلیسها، نه روسها و نه امریکاییها را، در واقع میل داریم خلیج فارس را به یک دریای بسته تبدیل کنیم.