مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با هانری مارک روزنامه‌نگار فرانسوی ۲۱ خرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با هانری مارک روزنامه‌نگار فرانسوی ۲۱ خرداد ماه ۱۳۵۱

بعضی از ناظران و حقوقدانان خارجی که به ایران مسافرت کرده‌اند اظهار داشته‌اند که در ایران علیه مخالفان شدت عمل بخرج داده می‌شود.

این شایعه و این ادعا بهیچوجه صحیح نیست و بعید به نظر می‌رسد که این ناظران خارجی با چشمان خود زندانیانی را دیده باشند که شکنجه شده باشند. ممکن است بعضی از زندانیان برای آنکه خود را مظلوم جلوه دهند با ناخن چهره یا بدن خود را خراش داده باشند. دوران آزار و شکنجه دادن زندانیان کاملاً سپری شده است، زیرا امروزه روش‌های علمی تازه‌ای معمول است که هیچ نوع اثر سوء جسمانی در زندانیان ندارد و جنبه روانی آن‌ها هم بیشتر است. این‌ها روش‌هایی هستند که همه جهانیان از آن آگاهند و ما نیز مانند سایرین همان روش‌ها را اعمال می‌کنیم. بعضی از زندانیان مقاومت شان زیاد است و بسیار قوی هستند، مخصوصاً برخی از بانوان و به این ترتیب کاری از پیش نمی‌رود و حتی گاهی نتایج معکوس ببار می‌آورد، به هر حال همه این شایعات تبلیغات غیر واقع است. تمام حقوقی که به یک فرد ایرانی آزاد در کشور ما داده شده است کاملاً محترم شمرده می‌شوند. بعضی از حقوقدانان خارجی که به عنوان ناظر به ایران آمده‌اند مقالات خود را قبلاً نوشته بودند و آن‌ها را به سازمان‌هایی که ما خوب می‌شناسیم فرستاده‌اند. ما دیگر اجازه نخواهیم داد این نوع اشخاص به ایران بیایند و دروغ پردازی کنند. اصولی که ما از آن‌ها پیروی می‌کنیم و بر همان اساس درباره مسائل مختلف قضاوت می‌نمائیم، برای ما ارزش بسیار دارد. آن‌ها به ملت، به تاریخ، و به میراث ملی ما تعلق دارند و ما فقط در برابر آن‌ها مسئول هستیم. بعضی اشخاص که بازداشت شده‌اند نمی‌توانستند دلیل گناه و انحراف خود را توضیح بدهند. این اشخاص مزدور خارجی هستند و هر وقت که مرتکب کار احمقانه‌ای بشوند ما خیلی زود از آن آگاه می‌شویم. رادیو بغداد تمام مسئولیت را به گردن خود می‌گیرد و از اینگونه اعمال اظهار خشنودی می‌کند. با همه این احوال باید بدانید که در ایران همه کارها بر طبق آزادی‌های فردی اعمال می‌شود.