مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نمایندگان شبکه رادیو تلویزیون فرانسه ۲۲ آبان ماه ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۹ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نمایندگان شبکه رادیو تلویزیون فرانسه ۲۲ آبان ماه ۱۳۴۹


آشنایی من با ژنرال دوگل فقید سابقه‌ای بس دیرینه دارد و من از اینکه با آن مرد بزرگ صمیمانه‌ترین روابط دوستی را داشته‌ام بسیار مسرورم.

برای من کاملاً طبیعی است که برای شرکت در مراسم یادبود ژنرال دوگل بیایم و به عنوان نماینده کشوری که از دوستان فرانسه است نه تنها از شخص دوگل، بلکه از فرانسه و از تاریخ این کشور که مشحون از یادگارهای دلاورانه مردانی مانند دوگل است، تجلیل کنم.

و اما درباره تاریخ آشنایی من با ژنرال دوگل باید بگویم که درحدود سال‌های ۴۳ – ۱۹۴۲ که شارل دوگل فقید برای یک سلسله مذاکرات به مسکو می‌رفت، دوستی و آشنایی ما آغاز شد. از آن تاریخ پیوسته بین ما مراودات مکرر برقرار بود.

روابط ایران و فرانسه نیز بسیار خوب است و از این لحاظ ما بسیار خرسندیم و کاملاً طبیعی است که انتظار داشته باشیم روابط دوستانه ایران و فرانسه هر چه بیشتر تحکیم یابد.