مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نمایندگان رادیو تلویزیون فرانسه در الجزیره ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نمایندگان رادیو تلویزیون فرانسه در الجزیره ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۳

شرکت کنندگان در کنفرانس اوپک در الجزایر کاملاً در ابراز عقاید خود آزاد هستند و همه آن‌ها می‌توانند نظرات خود را بیان کنند و من اطمینان دارم که وحدت اوپک حفظ خواهد شد.

آنچه که اوپک انجام می‌دهد خودخواهانه نیست، و این کوشش‌ها تنها مربوط به منافع جهان سوم که خواهان قیمت عادلانه‌ای برای مواد اولیه است نمی‌باشد، بلکه مربوط به نظام جدیدی است که منافع همه را در بر می‌گیرد و شرایط اصلی آن، وجود یک روحیه تفاهم و همکاری دسته جمعی است.

پیشنهاد ایران دائر بر ایجاد ارتباط بین قیمت نفت با قیمت کالاهای اساسی دیگر مورد توجه خاص قرار گرفته است، با این حال آنچه را که در حدود ده روز پیش گفتم دائر بر اینکه درباره ارتباط قیمت نفت با قیمت بعضی کالاها، بهیچوجه پافشاری نخواهم کرد تکرار می‌کنم و متذکر می‌شوم که یا باید این ارتباط صورت گیرد، یا قیمت نفت به نرخ تورم بین‌المللی مربوط گردد.

ایران و الجزایر در این باره نظرات کاملاً یکسان و مشابهی دارند. همچنین در مورد همکاری با کشورهای صنعتی تصور می‌کنم که الجزایر مخالف چنین همکاری نباشد، زیرا جهان قابل تجزیه نیست و در برابر خطر قحطی و کمبود مواد غذایی که دنیا را تهدید می‌کند همه باید دست در دست هم گذاشته و با یکدیگر همکاری نمایند.

من در گفتگوهای خود با حضرت بومدین آثار این همفکری و همکاری را بخوبی مشاهده کرده‌ام و در حقیقت ما یکدیگر را بخوبی درک می‌کنیم.

ما درباره نفت می‌گوییم که این یک ماده گرانبها است و نباید آن را همانطور که در گذشته صورت می‌گرفت حیف و میل کرد، استفاده از نفت برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق قابل تأسف است، زیرا از نفت می‌توان هزاران فرآورده پتروشیمی به دست آورد.