مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده هفته‌نامه امریکایی اخبار امریکا و گزارش‌های جهان ۳۰ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده هفته‌نامه امریکایی اخبار امریکا و گزارش‌های جهان ۳۰ دی ماه ۱۳۴۷

خروج انگلیس از خلیج فارس

حل مسائل مربوط به خلیج فارس بر عهده کشورها و اماراتی است که در دو کرانه خلیج فارس قراردارند.

ما نمی‌خواهیم انگلیس از یک در بیرون برود و از در دیگر واردشود و باز هم سر نخ در دست لندن باشد. همچنین ما نمی‌خواهیم یکی دیگر از کشورهای بزرگ جانشین انگلیس شود.


شرط ادامه کار کمپانیهای نفت

در مورد امکان ادامه کار و فعالیت شرکتهای نفتی در ایران، این امر بسته به رفتاری است که آنها نشان خواهندداد. اگر مطابق شرایط کنونی رفتارکنند، تا انقضای موافقتنامه کنونی یعنی دوازده سال دیگر تأمین دارند و احتمالاً خواهندتوانست سه بار دیگر هر بار به مدت پنج سال آن را تمدید کنند. برای تضمین جریان موافقتنامه، بایستی هر دو طرف حسن نیت داشته‌باشند.

ایران هر روز به کشف مناطق نفت‌خیز تازه‌ای نایل می‌گردد و برای پنجاه سال آینده به قدر کافی نفت خواهدداشت. در آن وقت مصرف نفت به علت وجود سوخت اتمی و انواع دیگر کاهش خواهدیافت. ایران طی بیست سال آینده درآمد سرانه‌اش از ۱۵۰۰ دلار تجاوز خواهدکرد و هم‌اکنون در جهت هدف بی‌نیازی، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده‌است.


سیاست خارجی ایران

سیاست ایران یک سیاست مستقل ملی است و آنچه را که به صلاح کشور ما باشد، انجام می‌دهیم. درباره روابط ایران با امریکا این کاملاً بستگی به شما دارد، اگر با ما دوستی کنید ما هم با شما همین رفتار را خواهیم کرد.

و اما در مورد خرید اسلحه از شوروی، ما آن سلاحهایی را می‌خریم که بهتر احتیاجات ما را رفع کند. ما از انگلیسیها و شاید از آلمانیها و از امریکاییها نیز اسلحه می‌خریم.

ما آنچه را بخواهیم انجام می‌دهیم. مسئله کمک نیز برای ما مطرح نیست، ما آنچه را که احتیاج داشته‌باشیم، می‌خریم. چیزهایی است که شما نمی‌توانید به بعضی از کشورها بفروشید، اما مثلاً می‌توانید پیشنهاد ما را درباره خرید فانتوم بپذیرید. ما از پایان یافتن کمک نظامی امریکا راضی هستیم، چون این بدان معنا است که این کمک دیگر ضروری نیست و ما مرحله کشورهایی را که این کمکها برای آنها ضروری است پشت سر گذاشته‌ایم و بالا رفته‌ایم.


ایران، کشور صنعتی

ما می‌توانیم میزان درآمد سرانه مردم ایران را تا ۲۰ سال دیگر به ۱۵۰۰ دلار برسانیم. ایران به زودی یک کشور صنعتی می‌شود و می‌تواند بازارهای نزدیکی برای صدور صادرات بیابد.

من امیدوارم که ما در منطقه خویش آنچه را ژاپن در خاور دور انجام می‌دهد، انجام دهیم. ایران در این قسمت از جهان می‌تواند کشوری واقعاً توسعه‌یافته باشد.


قطع نفوذ خارجی

مهمترین مشکل ما در گذشته، دخالت خارجی در این کشور بود ولی درحدود شش سال پیش که ما دست به انقلاب سفید زدیم، به دخالت خارجیان پایان دادیم. خارجیان وقتی شروع به دخالت در امور کشور دیگری می‌کنند، دست‌نشانندگان خود را به جلو می‌اندازند تا از دستورهایشان پیروی کنند، اینها هر کدام راهی را پیش می‌گیرند، کمونیستها می‌کوشند فرد کمونیست به وجود بیاورند، غیر کمونیستها هم مردانی را که پرورش داده‌اند جلو می‌اندازند، آنها مدام از آزادی و دموکراسی صحبت می‌کنند، آنها حتی با شما امریکاییها به نزاع برمی‌خیزند و تخم آشوب و هرج‌ومرج را که بدترین دشمن دموکراسی است، در همه جا می‌پاشند.