مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده مجله خاورمیانه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده مجله خاورمیانه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۳


امکانات تخفیف بهای نفت

تعیین دو قسم قیمت نفت یکی به صورت موجود و دیگری با تخفیف برای کمک به کشورهای فقیر، نوع جدیدی از امپریالیسم را پدید خواهد آورد که کشورهای تولید کننده می‌توانند در چهارچوب آن نفت خود را به عنوان وسیله ای برای اِعمال نفوذ و مرعوب کردن آن کشورها مورد استفاده قرار دهند. بعلاوه با این اقدام به سرعت یک بازار سیاه نفت در سطح جهانی بوجود خواهد آمد و کشورهای تولید کننده در این صورت قادر خواهند بود که نفت را برای اغراض خود جهت اِعمال نفوذ و مرعوب کردن کشورهای فقیر بکار برند و قادر خواهند بود که دوستان خویش را بر این اساس که کدامیک بهتر در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آورند، انتخاب کنند. البته شاید این بیان کمی تند باشد، لیکن چنین به نظر می‌رسد که وضعی که در اثر دو ردیفی کردن قیمت نفت پدید خواهد آمد، درخور چنین بیانی باشد، ما در آن صورت شاهد رشد نوع جدیدی از امپریالیسم خواهیم بود.

هفتاد هزار محصول فرعی

به هر حال قیمت‌های جهانی نفت همچنان افزایش خواهد یافت، زیرا در مورد قیمت نفت از آغاز اتفاق نظر وجود نداشت.

ایران تصمیم گرفته بود که نفت را به بهای هر بشکه به مبلغ هفت دلار به فروش رساند، زیرا چنین حساب کرده بود که ارزش نفت به این صورت، برابر قیمت انواع دیگر انرژی خواهد شد. البته هیچ چیز با نفت قابل مقایسه نیست، زیرا از این ماده می‌توان حدود هفتاد هزار محصول فرعی تولید کرد. محصولات فرعی دیگر منابع انرژی، از جمله انرژی اتمی نه از لحاظ ارزش با محصولات فرعی نفت برابری می‌کند و نه از لحاظ تقاضا.

مجازات تبهکاران

درباره دانشجویانی که دستگیر شده اند باید بگویم که آن‌ها دارای بمب و اسناد غیر قانونی بوده اند. مطمئن باشید که هیچکس بی جهت دستگیر نخواهد شد مگر کسی که امنیت کشور را به خطر افکند. افرادی که طبق قانون در ایران زندانی یا محکوم می‌شوند عبارتند از دزدان، جنایتکاران و خرابکاران حرفه‌ای.

موجودیت اسرائیل

ما موجودیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسیم، لیکن می‌گوییم که این کشور نمی‌تواند با استفاده از زور سرزمین‌های دیگران غصب کند. ما حتی آنقدر جلو می‌رویم که می‌گوییم اسرائیل مستحق ضربه ای بود که بر اثر جنگ اکتبر بر پیکرش وارد آمد تا بدینوسیله نخوت و غرور خود را از دست بدهد. ما اسرائیل را بطور دوفاکتو شناخته‌ایم. اگر کشوری موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد دلیلی ندارد که نوعی رابطه با آن کشور برقرار نکند.

و اما تحریم دیپلماتیک آفریقا علیه اسرائیل چندان دوامی نخواهد یافت. قطع رابطه سیاسی کشورهای آفریقایی با اسرائیل در خلال جنگ اکتبر به منظور حمایت از اعراب نیز چندان حائز اهمیت نبود، زیرا اساس کار این است که موجودیت اسرائیل را یا باید بشناسید یا نشناسید.