مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده رادیو تلویزیون ملی ایران فرودگاه مهرآباد ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با نماینده رادیو تلویزیون ملی ایران فرودگاه مهرآباد ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۴


فعالیت‌های پارلمانی جناح‌های حزب رستاخیز ملت ایران بر اساس خط مشی و عقیده‌های هر کدام از جناح‌ها خواهدبود. به همین جهت، در آینده به هنگام مذاکرات مجلس در موقع تنقیح لوایح، مسلماً بحث‌ها مفصل‌تر خواهدشد. منتهی در پایان تصمیم نهایی را حزب خواهدگرفت.
از لحاظ قوه مجریه هم می‌دانید که دولت منتخب پادشاه و مبعوث پادشاه است و افراد جناحین هم افراد حزب خواهندبود. ایجاد جناحین موجب خواهدشد که به طور وسیع و آزادانه نظرات مختلف در حدود مرام حزب رستاخیز ملت ایران با کمال وضوح بیان شود، ولی کار جناح‌ها به صورت فراکسیون نیست که تصمیم بگیرند چگونه رأی بدهند، چون رأی دادن منوط به تصمیم حزب است، اما خیلی از گروه‌های مشخص در بحث و صحبت و حتی پیشبرد عقایدشان، تا موقعی که حزب تصمیم بگیرد، کاملاً فعال خواهندبود.
درمورد افزایش جناح سوم به این دو جناح، اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم چرا جناح‌های چهارم و پنجم و ششم در کار نباشد، ولی در حدود مرام رستاخیز که عموم ملت ایران در آن شرکت کرده‌اند حدود و ضوابط معینی از حالا برای همه مشخص شده‌است.
در حدود آن ضوابط، که یکی از آنها همان انقلاب شاه و ملت است، مگر چه اختلاف نظری ممکن است در کار باشد؟ اختلاف نظر که اصلاً در میان نیست، حتی سلیقه‌ها هم خیلی محدود می‌شود. حالا خواهیددید که کار این دو جناح، کار آسانی نیست، چون در بیشتر موارد به کلی با یکدیگر هم‌عقیده خواهندبود، مگر در جزئیات و در طرق اتخاذ طریقی برای رسیدن به هدف واحد. این است که هیچ قابل پیش‌بینی نیست که اصولاً احتیاجی به جناح سوم خواهدبود، یا نه، و اگر باشد، چرا جناح چهارم یا پنجم در کار نباشد؟