مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با مفسر شبکه دوم تلویزیون آلمان غربی ۹ آذر ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با مفسر شبکه دوم تلویزیون آلمان غربی ۹ آذر ماه ۱۳۵۲

از بیانات شاهنشاه در مصاحبه با مفسر شبکه دوم تلویزیون آلمان فدرال

ایران در اقدامات مربوط به تحریم نفت که از جانب کشورهای عربی آغاز شد شرکت نمی‌کند و هیچگونه انتظاری به خاطر این اقدام خود از کشورهای غربی و آلمان فدرال نداریم.

ما در این تحریم شرکت نکرده و نمی‌کنیم و این مربوط به سیاست مستقل ملی ما است و قضاوت خود ما. من چندین بار توضیح دادم که اگر آدمی از صلح سخن می‌گوید نباید همزمان با آن نفت را تحریم کند. تحریم سلاحی است که خیلی زود کند می‌شود و جهانیان عادت خواهند کرد که نفت کمتری مصرف کنند و آنوقت این سلاح دیگر مؤثر واقع نخواهد شد. اگر کسی از صلح دَم می‌زند باید روش تحریم را کنار بگذارد. اگر مذاکرات صلح به شکست منجر شود باز هم می‌توان به سلاح تحریم متوسل شد. من هیچ انتظاری از غرب ندارم. این مربوط به خود این کشورها است که از روش ما نتیجه‌گیری کنند و تشخیص دهند که تا چه حد به سود آن‌ها است که به ما نزدیکتر شوند و در هر زمینه‌ای با ما مناسبات نزدیک برقرار سازند.

درباره روابط ایران و آلمان و خاصه مناسبات اقتصادی دو کشور باید بگویم از هنگامی که آقای برانت از کشور ما دیدن کرده مسائل تغییر کرده است. شخصیت‌های بزرگ اقتصادی آلمان نیز از کشور ما دیدن کردند و اخیراً فریدریشز وزیر اقتصاد آلمان از ایران دیدن نمود و این دیدار بسیار نتیجه بخش بود. اگر آنچه که ما با ایشان صحبت کردیم و قرار گذاشتیم جامه عمل بپوشند مناسبات مفید و ثمربخشی بین کشور شما و کشور من بوجود خواهد آمد که به سود طرفین است. این روابط همواره گسترش خواهد یافت.

درباره سیاست آینده نفت و امکان برقراری توازن جدیدی بین ممالک غربی و کشورهای تولید کننده نفت بطوری که وضع برای همه سودمند باشد، باید این موضوع را بطور جدی مورد توجه قرار داد. اگر شما چگونگی قیمتی را که مصرف کننده می‌پردازد بررسی کنید به این نتیجه می‌رسید که فقط نه درصد قیمت عاید کشورهای صاحب نفت می‌شود و بقیه آن تقسیم می‌شود بین حمل و نقل، پالایش در کشورهای دیگر. سود شرکت‌های نفتی که خیلی زیاد است و فکر می‌کنم در این سال ۳۰۰ درصد بیشتر از سال پیش سود برده‌اند و سرانجام مالیات سنگینی که دولت‌ها دریافت می‌کنند، بنابراین مصرف کننده بنزین به ما فقط ۹ درصد پولی را که بابت آن می‌پردازد می‌دهد. اگر بتوان واسطه‌ها را از این معاملات دور نگاهداشت و میزان مالیات دولت‌ها را کاهش داد آنگاه ما سود بیشتری از این محصول خواهیم برد. محصولی که مسلماً روزی به پایان خواهد رسید و مصرف کننده هم پول کمتری خواهد داد. بنابراین وجود واسطه‌هایی مورد خواهد بود. با توجه به منابع جدید انرژی که قطعاً پیدا خواهد شد پیشنهاد من بهترین راه حل جبران کمبود مواد نفتی است.