مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با مدیر روزنامه ال یونیورسال چاپ کاراکاس ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با مدیر روزنامه ال یونیورسال چاپ کاراکاس ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۳


قیمت نفت تقریباً به سطح واقعی خود رسیده است. اینکه گفتم تقریباً به آن جهت است که باید دقیقاً معلوم شود هزینه ماده انرژی زای دیگری که بتواند جانشین نفت شود چقدر خواهد شد. ارزش واقعی نفت هنگامی معلوم خواهد شد که دنیا این واقعیت را قبول کند که نفت فقط برای تولید انرژی نیست، بلکه از آن می‌توان در ساختن پلاستیک و چیزهای دیگر استفاده کرد. اگر جانشینی برای نفت پیدا شود، ذخائر موجود نفت تا سیصد سال دوام خواهد کرد، در حالیکه در وضع موجود این ذخائر ظرف سی تا پنجاه سال آینده تمام خواهد شد.

این نظریه که ممکن است قیمت نفت با اقدام دولت‌های بزرگ برای رفع اختلاف اعراب و اسرائیل پایین آورده شود، درست نیست و من این نظریه را جدی تلقی نمی‌کنم، چون اولاً بسیاری از کشورها به عایدات نفت احتیاج دارند، ثانیاً همه تولید کنندگان نفت عرب نیستند. از این رو من فکر نمی‌کنم که تقلیل بهای نفت بتواند صلح را در خاورمیانه برقرار کند، زیرا برقراری صلح به چیزی بیش از موضوع پایین آوردن قیمت نفت احتیاج دارد.