مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با فرستاده ویژه روزنامه ایل تمپو چاپ ایتالیا ۲۱ خرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با فرستاده ویژه روزنامه ایل تمپو چاپ ایتالیا ۲۱ خرداد ماه ۱۳۵۱


بحران اقتصادی اروپا

کاهش تولیدات و بحران پولی، بطور مداوم وضع اقتصادی اروپا را تهدید می‌کند. برعکس ایران با موقعیت ممتاز خود می‌تواند با خوشبینی مطلق به آینده بنگرد.

برای پیشرفت‌های ملی و اجتماعی، ثروت‌های مادی به تنهائی کافی نیستند، بلکه باید بیش از پیش به عوامل غیرمادی و معنوی ارج و ارزش گذاشت. بایستی اندیشه‌ها و ایده‌های نو و متناسبی ابداع کرد تا آرامش از دسته رفته جهان بازگردد.

صلح در خاورمیانه

ایران همیشه سیاست صلح آمیزی را در این منطقه اعمال می‌کند و این موضوع نه تنها منافع این کشور را تأمین می‌نماید، بلکه به نفع صلح سراسر جهان است.

ایران با توجه به این اصل همواره سعی می‌کند ثبات لازم را در خاورمیانه بوجود آورد. ما به اعتبار و صحبت قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد اعاده سرزمین‌های اشغالی به عنوان یکی از شرایط صلح معتقدیم.

من نمی‌دانم آیا این موضوع جامه عمل خواهد پوشید و آیا صلح در خاورمیانه برقرار خواهد شد یا نه، اگر این امر امکان پذیر نباشد و گردش حوادث روزی دامنگیر ما نیز بشود، دنیا باید بداند که ایران آمادگی کامل نظامی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی را خواهد داشت.

عدالت در ایران

عدالت در کشور من کور نیست و این عدالت که بطور سریع اجراء می‌شود ناشی از عدم تشخیص نیست و نباید باعث تعجب شود.

در کشور ما هیچکس به علت وابستگی به یک جنبش سیاسی مشخص و یا حتی یک گروه افراطی چپ محکوم نمی‌شود. در این کشور کسانی که مرتکب جرمی‌ شده باشند محکوم می‌شوند. ملت من نظم و ترتیب را دوست دارد، به همین جهت شدت عمل را در ایران جائی نیست. اما در مورد شدت عملی که کشورهای اروپائی نسبت به آن توجه بیشتری دارند باید صادقانه تر صحبت کنیم.

شدت عملی که در آمریکای جنوبی نسبت به توپاماروها و چریک‌های مسلح عملی می‌شود کمتر در من ایجاد نگرانی می‌کند تا شدت عملی که در آلمان، ایتالیا، فرانسه و حتی در بعضی از کشورها که آرامش بر ایشان یک مسئله سنتی شده مثل دانمارک و سوئد اعمال می‌گردد. در این صورت کاملاً واضح است که بایستی دست پر قدرتی در این ماجراها دخالت داشته باشد.

من مطمئنم که بیشتر کشورها از اینکه مجازات مرگ را لغو کرده‌اند پشیمان هستند و از این بابت انگشت ندامت به دندان می‌گزند.