مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با سردبیر روزنامه دیلی امریکن چاپ رم ۲۸ فروردین ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی سوم/سال ۱۳۴۵ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۶ خورشیدی تازی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم


۲۸ فروردین ۱۳۴۶

از مصاحبه شاهنشاه با سردبیر روزنامه «دیلی امریکن» چاپ رم

به علت افزایش منظم جمعیت کشور ما، فشارهای اضافی بر منابع مملکت واردمی‌شود. با آنکه سرزمین ایران برای نگهداری پنجاه‌میلیون نفر به خوبی توانایی دارد، به‌واسطه محدودیت منابع آب، داشتن یک جمعیت سی‌میلیون نفری برای کشور، یک رقم ایده‌آلی است. به همین علت قصدداریم دهمین اصل انقلاب ایران را ملی کردن همه منابع آب کشور اعلام‌کنیم. طبق این اصل، به هیچ‌کس اجازه داده نخواهدشد یک قطره از این آبها را بیهوده تلف کند و در راه توسعه کشاورزی از این آب حداکثر استفاده به عمل خواهدآمد.

درباره سیاست خارجی ایران، ما این سیاست را بر اساس سیاست مستقل ملی استوارساخته‌ایم. ما به دوستی‌ها و هم‌پیمانی‌ها بسیار احترام می‌گذاریم و از آنها حسن استقبال می‌کنیم، ولی حوادث روزگار به ما ثابت کرده‌است که نباید به‌طور کامل بدین امر متکی باشیم، زیرا بعضی اوقات از این پیمانها کاری ساخته نیست.

درمورد مبارزه با بی‌سوادی و پیشرفتهای آن در ایران، باید بگویم که احتمالاً کمی بیش از ده سال وقت لازم است تا ما بی‌سوادی را از این کشور ریشه‌کن سازیم، و قطعاً نیز این کار را خواهیم‌کرد.

امیدوارم خداوند آنقدر عمر به من عنایت فرماید تا فرزندم از خطراتی که بر خودم گذشته بگذرد، زیرا اگر من یک زندگی طبیعی و معمولی داشته‌باشم، قبل از پایان آن، کشور من چنان پیشرفتهایی خواهدکرد که ولیعهد دیگر مسئولیتهای کمتری به عهده خواهدداشت.