مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با رییس روزنامه تایمز لندن ۱۸ فروردین ماه ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۹ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


از مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با رییس روزنامه تایمز لندن ۱۸ فروردین ماه ۱۳۴۹


به طوری که می‌دانید ایران هرگز خواستار ادامه حضور نیروهای بریتانیا در خلیج فارس نبوده‌است و به نظر ما هرگونه تأخیری که در خروج نیروهای انگلیس از منطقه خلیج فارس رخ دهد، به یک انفجار ناسیونالیستی در این ناحیه منجر خواهدشد که در نتیجه آرامش و امنیت خلیج فارس را در خطر خواهد افکند.

در صورت تشکیل فدراسیون امیرنشینان خلیج فارس، کشورهای عضو باید سیاست مشترکی را به منظور حفظ امنیت منطقه در پیش گیرند و ایران آماده است تا با این فدراسیون به طور دوستانه همکاری کند، از سوی دیگر در صورتی که امیرنشین‌ها مایل باشند به طور مجزا و تک‌تک مستقل شوند، ایران باز هم حاضر خواهد بود که با یکایک آنها بر اساس دوستی و احترام متقابل همکاری کند. بدون تردید برای تغییرات اجتماعی این امیرنشینان تنها گذشت زمان کافی نیست، چیزی بزرگتر از گذشت زمان مورد نیاز است و آن این است که حکمرانانی که مانع اجرای اصلاحات در این سرزمین‌ها می‌شوند تغییر یابند.

ایران با حل مسئله بحرین از طریق سازمان ملل متحد و با مراجعه به آرای عمومی در آن مجمع الجزایر، گامی در راه صلح برداشت و این موضوع را حل کرد. اما در خصوص جزایر دیگر، ایران همچنان جزایر تنب و ابوموسی را متعلق به خود می‌داند و اجازه نخواهد داد که این نقاط حساس به دست دشمن بیفتد، زیرا این جزایر همه در بخش خاوری خلیج فارس و نزدیک دهانه هرمز که در فلمرو ایران است قرار دارد و آنها غالباً جمعیتی ندارند. جمعیت ابوموسی ۲۴۰ نفر است و تنب بزرگ ۸۴ نفر. دو جزیره تنب کوچک و بزرگ دارای جمعیت ساکن نیستند و فقط مورد استفاده ماهیگیران قرار می‌گیرند. ابوموسی همسایه جزیره سری است که هم اکنون جزئی از استان بنادر و جزایر خلیج فارس ایران است. تنب بزرگ و کوچک هم در نیمه شمالی خلیج فارس قرار گرفته‌اند که برابر مقررات بین‌المللی واصل خط دریایی، متعلق به ایران می‌باشند.