مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه کوریردلاسرا چاپ ایتالیا ۱۵ دی ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


مصاحبه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه کوریردلاسرا چاپ ایتالیا ۱۵ دی ماه ۱۳۵۲


بیداری وجدان کشورهای جهان سوم

بحران انرژی نشانه بیداری شدید وجدان کشورهای جهان سوم است. این آگاهی وجدان ناشی از عوامل مختلفی است که موجب شد کشورهای در حال توسعه از حقوق حاکمیت خود آگاهی یابند. برای آنکه نه فقط استعمار سیاسی و امپریالیسم پایان یافته، بلکه دوران استعمار اقتصادی نیز به سر آمده است. این تحول به دنبال افزایش قیمت فرآورده‌هایی که از طرف کشورهای صنعتی تحویل داده می‌شد تسریع گردید. این قیمت‌ها بطور فوق‌العاده‌ای طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. می‌خواهم بخصوص یادآور شوم که قیمت گندم، شکر، سیمان، آهن و فرآورده‌های پتروشیمی و روغن نباتی سیصد درصد افزایش یافته است.

تماس کشورهای صاحب نفت و کشورهای صنعتی

هدف ما توافق همه جانبه با کشورهای غربی است. ما بطور کلی خواهان لطمه زدن به کشورهای در حال رشد و یا دنیای صنعتی نیستیم، زیرا ایران نیز به سرعت به یک کشور صنعتی تبدیل می‌شود. من پیشنهاد نمودم که ترتیب ملاقات نمایندگان کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای صنعتی داده شود. برای برخی از کشورهای صاحب نفت استفاده از پول مشکلی به حساب می‌آید، از این ما پیشنهاد نمودیم که یک بانک بین‌المللی تأسیس شود که به کشورهای در حال رشد پولی را که از طرف کشورهای تولید کننده نفت در این بانک به امانت گذارده شده است وام بدهد. بطور مثال ایران می‌تواند سرمایه‌های اضافی خود را در هند سرمایه‌گذاری نماید و در عوض آهن دریافت کند. کلیه مبادلات تجاری باید بر اساس قیمت‌های تعیین شده انجام گیرد.

علت افزایش بهای نفت

اگر سه سال قبل قیمت فرآورده‌های گندم و شکر و غیره به کندی افزایش می‌یافت قیمت نفت خام نیز افزایش سریعی پیدا نمی‌کرد. فکر می‌کنم بهره برداری از نفت مثلاً برای گرم کردن منازل و غیره بهیچوجه به صالح نیست، بلکه استفاده مهم نفت برای تولید فرآورده‌های شیمیایی و دارویی و سایر مواد اصلی است. اگر فکر می‌کنید که منافع نفت حداکثر تا سی سال دیگر برای ما کافی است، باید بگویم که اینگونه بهره‌برداری‌ها قابل سرزنش است.

تولید ملی ایران

درآمد نفت در کلیه شئون بکار برده خواهند شد. در برنامه پنجم عمران و آبادانی پیش بینی شده بود که تولید ملی با قیمت ثابت ده درصد افزایش یابد. با استفاده از امکانات جدید این افزایش به بیست درصد در سال خواهد رسید. درآمد سرانه بطور متوسط که پیش بینی می‌شد به نهصد و ده دلار برسد، سالانه به هزار و پانصد دلار خواهد رسید. در حال حاضر تولید ملی ایران سی میلیون دلار است و ایران از این نظر در ردیف پانزده کشور اول جهان قرار دارد.

همکاری دستجمعی در خلیج فارس

در حال حاضر ثروت منطقه خلیج فارس نفت است و اگر اقتصاد یکی از کشورهای این منطقه فاقد درآمد نفت باشد از این وضع لطمه خواهد دید و همین امر موجب تحریکاتی خواهد شد.

ما پیشنهاد کردیم که یک همکاری دستجمعی در سطح سیاسی، نظامی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس بوجود آید، ولی این پیشنهاد نتیجه‌ای ببار نیاورد. با اینحال لازم است پافشاری کرد و ناامید نشد.

قرارداد ایران و ایتالیا

همکاری ایران و ایتالیا در زمینه انرژی امکانات زیادی دارد. اولین قرارداد ایران با ایتالیا در زمینه نفت در زمان آنریکو مائتی مدیر عامل وقت اِنی منعقد شد. و این قرارداد تقریباً انقلاب تازه‌ای به سود کشورهای تولید کننده نفت ایجاد کرد. ما خاطره بسیار خوبی از آقای آنریکو مائتی و همچنین کشور او ایتالیا داریم. در حال حاضر تماس‌هایی با اِنی در جریان است که نتایج آن بسیار جالب خواهد بود.

صلح تضمین شده انتخابات اسرائیل اثرات مثبتی در کنفرانس صلح ندارد. حزب کارگر آن کشور پس از انتخابات تضعیف شده است و این امر مسلماً موضوع مثبتی نیست. به هر حال تصور می‌کنم که این موضوع در مذاکرات صلح که به هر قیمتی شده باشد ثمربخش و بر اساس قطعنامه شماره ۲۴۲ سال ۱۹۶۷ سازمان ملل متحد باشد، بازتابی نخواهد داشت.

برای اسرائیل رسیدن به یک صلح و امنیت تضمین شده از طرف سازمان ملل متحد کاملاً ضروری است و همان تضمین نیز باید به سایر کشورهای ذینفع داده شود. با در نظر داشتن سلاح‌های مدرن، دیگر از امنیت تضمین شده از طریق مرزهای مطمئن جغرافیایی نمی‌شود سخنی گفت.